Scheidingsadvocaat of mediator


Scheidingsadvocaat of mediator

Scheidingsadvocaat of mediator
Er zijn verschillen tussen een echtscheidingsadvocaat en een mediator. Daar waar een advocaat meer naar het eindresultaat kijkt is een mediator ook bezig met de persoonlijke zaken binnen een echtscheiding. De onderlinge communicatie is voor de mediator van groot belang. Aan de andere kant heeft de mediator de advocaat weer nodig voor de formele afhandeling van de stukken bij de rechtbank.

Verschil in kosten
Over het algemeen zijn de kosten voor mediation lager dan de kosten bij het inschakelen van een scheidingsadvocaat. Dat geldt zowel voor het uurtarief als voor de vaste prijs van het pakket aan diensten in verband met de scheiding.  Ook is de eigen bijdrage bij mediation lager dan bij een advocaat. De advocaat kan echter weer sneller de praktische zaken afhandelen bij de rechtbank.

Persoonlijke keuze
de keuze tussen een advocaat of een mediator is een persoonlijk keuze en hangt af van je eigen perceptie. Vaak ken je iemand in je kennissenkring die al eens met iets soortgelijks te maken heeft gehad en die je daar dan wat tips of adviezen over kan geven. Het kan ook zijn dat beide ex-partners een gezamenlijke kennis hebben die mediator is. Die is dan misschien al voor een groot deel op de hoogte van de situatie.

Onzekerheid over de scheiding
Het kan natuurlijk gebeuren dat beide echtelieden er nog helemaal niet uit zijn of een definitieve scheiding wel de oplossing voor de gerezen problemen in het huwelijk. Een aantal sessies bij een mediator kan verhelderend werken. Je kunt tot andere inzichten komen en de ervaringen opgedaan in de gesprekken met de mediator gebruiken in het huwelijk. Zelfs als een scheiding toch de weg wordt die zal worden begaan hebben de sessies nut voor het vervolgtraject. Er is dan immers al veel informatie bij de mediator terecht gekomen die kan worden gebruikt.

Veel gestelde vragen:

Bekijk ook de volgende pagina’s over subsidie