Dagvaarding


Dagvaarding

Wat is een dagvaarding?
Conflicten kunnen soms hoog oplopen. Soms zelfs zo hoog dat twee partijen het besluiten te regelen voor de rechtbank, wat sommige mensen zelfs ‘uitvechten’ willen noemen. Dit is een betrekkelijk heftige term die voor veel mensen een serieuze ondertoon heeft. En dat is ook niet zo gek, een rechter en de uitspraak die degene kan geven kunnen serieuze en verstrekkende gevolgen hebben voor alle partijen. Ook bij een scheiding komt het soms voor dat mensen er niet met elkaar uitkomen en dat er via een advocaat een rechter wordt gevraagd om een uiteindelijk oordeel te vellen over de zaak. Denk aan een omgangsregeling met de kinderen of de hoogte van de alimentatie. Wanneer één van de twee partijen een rechtszaak initieert, zal de andere partij schriftelijk worden geïnformeerd. Deze partij krijgt dan de kans om een advocaat in de arm te nemen en om zelf een zaak voor te bereiden.

De eerste stap
Wanneer men per brief een oproep krijgt om voor een gerecht te verschijnen spreekt men van een dagvaarding. De dagvaarding is de officiële, schriftelijke oproep om voor een gerecht te verschijnen en het eerste processtuk in een civiele procedure. Bijvoorbeeld, wanneer u uw ex-partner voor het gerecht wilt dagen om een bepaalde zaak met betrekking tot uw scheiding kort te sluiten dan ontvangt uw ex-partner een dagvaarding. De naam zegt het eigenlijk zelf al, de persoon wordt gevaardigd om op een specifieke dag te verschijnen. Nu kan het echter ook voorkomen dat de persoon die opgeroepen wordt niet verschijnt. Dit kan het conflict verergeren en zal negen van de tien keer de zaak niet bepaald versnellen. Zorg dat u altijd uw zaken goed op orde heeft alvorens u naar een gerecht stapt. Het is vaak namelijk het begin van een lang en slepend traject dat voor veel mensen een hoop energie en tijd kost.