Ontzetting uit ouderlijk gezag


Ontzetting uit ouderlijk gezag

De ontzetting uit ouderlijk gezag
Kinderen behoeven het te worden beschermd tegen gevaren van buitenaf. De opvoeding behoort in een veilige en vertrouwde omgeving te gebeuren en gelukkig is dit in Nederland vaak genoeg wel het geval. Maar toch bereiken eens in de zoveel tijd de meest schrijnende verhalen de Jeugdzorg over kinderen die slechts worden verzorgd of er simpelweg heel slecht aan toe zijn.

Nieuwe voogd 

Wanneer dit het geval is en waar mogelijk wordt dan ook de rechter ingeschakeld die kan beslissen of de ouders uit het ouderlijk ontzag ontzet moeten worden. Dit houdt in dat de rechter, omwille van het welzijn van het kind, de ouders het ouderlijk gezag ontneemt en een nieuwe voogd aan wijst. Deze persoon heeft vanaf dat moment het gezag over het kind en zal te allen tijden de zorg voor het kind moeten dragen. Dit kan bijvoorbeeld een grootouder zijn of een goede familievriend. Ook kan ontzetting uit het ouderlijk gezag plaatsvinden wanneer één van de ouders de volledige voogdij eist.

Bescherming van het kind
Dit wil nog wel eens plaats vinden tijdens een scheiding. Wanneer twee ouders een ouderschapsplan opstellen en één van hen graag de volledige zorg van de kinderen op zich wilt nemen. Dit kan verschillende redenen hebben, uiteenlopend van een diep geworteld geschil met de ex-partner tot een simpele reden als dat er dan meer kansen zullen zijn voor het kind. Hoe dan ook, dit is een besluit wat enkel door een rechter kan worden genomen op basis van goed onderbouwde bewijzen.

Ouder(s) in contact met kind 

Niemand kan zomaar uit het ouderlijk gezag ontzet worden. Wanneer bewezen kan worden dat het de opvoeding van het kind serieus in het geding brengt zal er een kans ontstaan waar dit gebeurt. En dan kan er altijd nog een regeling getroffen worden waarbij de gedupeerde ouder in kwestie contact kan blijven houden met het kind.