Vakantie en feestdagenregeling van je kind?


Vakantie en feestdagenregeling van je kind?

Hoe wordt de zorg voor kinderen in de vakanties en feestdagen verdeeld?
Na een scheiding waar kinderen bij betrokken zijn kan het tussen de voormalige partners vaak twee kanten op gaan. Hoe dan ook, het kind of de kinderen blijven altijd in het midden staan al is het enkel omdat de ouders beiden verantwoordelijk blijven voor de kinderen. Dit roept soms de vraag op hoe dit verdeeld moet worden tijdens vakanties en feestdagen. In principe kunnen de partijen hier vaak het beste met elkaar uit proberen te komen, om zo een duidelijk omgangsregeling te maken die het voor de kinderen ook helder maakt. Indien partijen het niet met elkaar eens kunnen worden zullen de ouders naar de rechter moeten stappen om deze te laten beslissen.

Vakanties en feestdagen
Vakanties en feestdagen zijn vaak voor veel gezinnen heilig en het is dan ook begrijpelijk dat men graag ziet dat een kind zijn of haar tijd bij de ene partij doorbrengt. Vaak spreken ouders af dat de vakanties en feestdagen dan ook om en om verdeeld worden. Dit behartigt de wensen van beide partijen en er is altijd een eerlijke verdeling. Zo kunt u bijvoorbeeld ervoor kiezen om uw kind de eerste drie weken zelf mee op vakantie te nemen en de overige drie weken bij uw ex-partner.

De wensen van het kind

Wat ook altijd een belangrijke rol zou moeten spelen zijn de wensen van het kind. Laat u niet leiden door regelingen en richtlijnen die dicteren hoe u en uw ex-partner de verdeling moeten opstellen maar luister ook naar het kind. Deze kan bijvoorbeeld aangeven het niet prettig te vinden bij uw ex-partner of juist een specifieke periode liever ergens anders door te brengen.