Mediation


Mediation

Mediation als toverwoord
Mediation is niets anders dan conflictbemiddeling. Maar ook een vorm om een conflict op een voor beide partijen aanvaardbare wijze te beëindigen en op te lossen. In het geval van echtscheiding is mediation steeds meer een vorm die meer en meer voorkomt. Dat komt ook door de plannen van de regering om mediation als eerste in te zetten in geval van echtscheiding.
De rol van de mediator zal dus toenemen in de komende jaren.

Wat is mediation nu precies?
In het geval van echtscheidingen is de mediator de bemiddelaar in het conflict dat echtscheiding heet. De mediator begeleidt het hele proces van de echtscheiding van begin tot eind. Ook kan de mediator lastige onderlinge onenigheden op een afstandelijke en onafhankelijke wijze beslechten. Die rol is heel belangrijk en heel nuttig. Alle belangrijke zalen die moeten worden geregeld bij een echtscheiding kan de mediator voor je uitvoeren.

Mediator of mentor?
De mediator is ook de echtscheidingsbemiddelaar, de echtscheidingsmentor, de mentor en de begeleider. In de praktijk maakt het allemaal niet zoveel uit als die bemiddelaar maar kundig en zakelijk is. Hij of zij zal immers de scheiding met alle bijbehorende zaken op een correcte manier in beeld moeten brengen en in praktijk uitvoeren. Want dat is de rol die een mediator dient te vervullen.

Het belang van mediation
Mediation is tegenwoordig de beste manier om een scheiding op een correcte wijze vorm te geven.
Het zal een goed gevoel geven als je weet dat de hele rompslomp die gepaard gaat met een scheiding op een onafhankelijke en gedegen wijze wordt afgehandeld. Een mediator is de aangewezen persoon om een ingewikkelde procedure als een scheiding in het belang van beide echtelieden af te handelen. Het inschakelen van een mediator zal je op allerlei manieren ontlasten tijdens de emotionele periode van een scheiding.

Veel gestelde vragen:

Bekijk ook de volgende pagina’s over mediation