Hoe wordt het ouderdomspensioen verdeeld na een scheiding?


Hoe wordt het ouderdomspensioen verdeeld na een scheiding?

Hoe wordt het ouderdomspensioen verdeeld na een scheiding?
Na een scheiding volgen altijd de wettelijke regelingen. Zo moeten u en uw ex-partner alle formulieren ondertekenen die het zowel voor de wet als voor uzelf in orde maken dat u compleet gescheiden bent. Niet alleen op een relationeel vlak maar ook op het gebied van de burgerlijke stand en natuurlijk uw persoonlijke financiën. Dit betekent dat er altijd wel een niche is waar u of uw partner wellicht niets vanaf weet. Een wettelijke eis of een financiële pot die ergens verstopt zit waar zowel u als uw ex-partner wettelijk recht op heeft.

Regel alles goed

Om te voorkomen dat er ongeregeldheden bestaat is er natuurlijk de wet of een eventuele advocaat om ervoor te zorgen dat u de juiste papieren ondertekent. Wanneer u beiden werkt of wanneer één van u werkt wordt er gelijktijdig een ouderdomspensioen opgebouwd. Dit pensioenfonds is bedoeld voor later, wanneer u AOW-gerechtigd bent. Hier kunt u onder andere van leven nadat u gestopt bent met werken.

Eigendom van beiden
Uw ouderdomspensioen, en zo ook dat van uw ex-partner, vallen onder beiden eigendom. Dit betekent dat u beiden recht heeft op de helft van het ouderdomspensioen dat is opgebouwd tijdens het huwelijk. Ouderdomspensioen dat is opgebouwd tijdens geregistreerd partnerschap valt hier eveneens onder. Deze verdeling is echter van kracht voor scheidingen die geregistreerd staan na 30 april 1995.

De pensioenuitvoerder 

De pensioenuitvoerder kan een pensioenfonds of een verzekeraar zijn. Deze betaalt het ouderdomspensioen uit aan u en uw ex-partner. Dit betekent dat een rechter hier geen beslissing over hoeft te nemen. Om dit te kunnen doen moet een pensioenfonds wel op de hoogte zijn van uw scheiding. Om dit te doen stuurt u het pensioenfonds in kwestie een formulier. Dit formulier heet het formulier Mededeling van scheiding in verband met de verdeling van ouderdomspensioen. Let erop dat u dit binnen twee jaar na de scheiding doet.

Wanneer heb ik precies recht op een deel van het ouderdomspensioen?
Het ouderdomspensioen wordt opgebouwd via je werkgever, of door te sparen of door te beleggen. Wanneer men de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt wordt dit bedrag uitgekeerd, pak hem beet vanaf je 67e. Wanneer men echter gaat scheiden is er altijd de vraag wie er wanneer recht heeft op welk deel van de AOW.

De helft van het pensioen afstaan

Bij een echtscheiding treedt de Wet Verevening Pensioenrechten in werking. Deze wet is van kracht sinds 30 april 1995 en stelt dat beide partners recht hebben op de helft van het pensioenfonds. Let wel, dit betreft enkel het pensioenfonds dat is opgebouwd sinds het huwelijk of geregistreerd partnerschap. Een eventueel pensioenfonds dat hiervoor of hierna wordt opgebouwd hoeft niet verdeeld te worden.

Altijd toe te passen
Recht op het ouderdomspensioen is altijd van toepassing. De wet bepaalt dat, mits men vóór 1 mei 1995 huwelijkse voorwaarden heeft opgemaakt waarbij het pensioen binnen de gemeenschap valt, men altijd het pensioenfonds moet delen. Dat wil zeggen dat u ontegenzeggelijk de helft van uw pensioenfonds af moet staan. Dit kan echter gewijzigd worden. Dit kunt u in een echtscheidingsconvenant laten opnemen, waarmee u afstand doet van uw recht op iemands pensioenfonds. Ook kunt u het dus in de huwelijkse voorwaarden afspreken dat u afstand doet van uw recht op andermans pensioenfonds.

Pensioenfonds niet willen delen 

Het komt echter ook voor dat men pas tijdens de scheiding erachter komt dat hij of zij het pensioenfonds niet willen delen. Mocht dit het geval zijn, neemt u dan contact op met uw advocaat zodat er eventueel nieuwe afspraken gemaakt kunnen worden in de echtscheidingsconvenant. Let u er ook goed op dat dit wordt gemeld aan de pensioenuitvoerder.