Nevenvoorziening


Nevenvoorziening

Wat is een nevenvoorziening?
Relaties en huwelijken kunnen op een rare manier lopen. Het ene moment sta je nog aan elkaars zijde en beloof elkaar nog eeuwige trouw en het volgende moment kan het nu eenmaal zo lopen dat je niet meer samen verder kunt. Wanneer dit punt eenmaal is bereikt en één van de twee (of beide) partijen hebben besloten te scheiden moet er een verzoekschrift worden ingediend. Dit verzoekschrift om scheiding beslaat eigenlijk niets meer dan een officieel verzoek om scheiding of ontbinding van het huwelijk.

Verzoek

Deze moet aan worden geboden aan de rechter, welke zich vervolgens zal buigen over het verzoekschrift en dit wel of niet rechtsgeldig zal maken.In ditzelfde verzoekschrift kan men ook vragen om een nevenvoorziening. Dit kan er één zijn, dit kunnen er meerdere zijn. Ook kunnen nevenvoorzieningen gevraagd worden in een apart verzoekschrift of juist in een verweerschrift. Waar het echter op neerkomt is een verzoek dat samenhangt met de scheiding of de ontbinding van het huwelijk. Denk bijvoorbeeld aan de zorg voor de kinderen, zoals het ouderlijk gezag dat wellicht door één van de ouders wordt opgeëist.

Betrekking tot veel
Waar een nevenvoorziening ook betrekking tot kan hebben is de partner- en/of kinderalimentatie. En uiteraard de hoogte daarvan. Een rechter zal in dergelijke gevallen niet zomaar akkoord gaan met ieder bedrag dat wordt gevraagd. Ook zal de rechter zich kunnen buigen over de boedelverdeling om te zien of de huwelijkse contracten en afspraken op juiste wijze worden nageleefd en hoe de huur of het gebruik van de echtelijke woning zal verlopen nadat de scheiding in orde is gemaakt.

Eigenlijk alles wat direct verbonden is aan de scheiding kan worden aangevraagd als een nevenvoorziening. Denkt u dus goed na over wat er allemaal komt kijken bij een scheiding en voorkom dat u voor vervelende gevolgen komt te staan. Hoe moeilijk de periode ook kan zijn.