Samenlevingscontract


Wat is een samenlevingscontract?
In een dergelijke document worden allerlei verschillende afspraken gemaakt tussen beide partijen en laat u in de ogen van de wet officieel vastleggen dat u belast en bevoordeeld kunt worden als een koppel.

Alles samen delen
Wanneer een stel samen gaat samenwonen delen zij vaker dan niet steeds meer in bezittingen en vermogen. Dit heeft gevolgen voor zowel de relatie als het belastbaar inkomen, wat de Belastingdienst en Rijksoverheid graag goed in de gaten houdt. Daarom is het belangrijk dat u, wanneer u eenmaal zover bent, een samenlevingscontract ondertekent.

Wat neem je op in een samenlevingscontract?

Hierin kunt u verschillende zaken laten opnemen, bijvoorbeeld: wie de mooie blauwe kast krijgt als u ooit uit elkaar gaat. Of hoe het gezamenlijke spaargeld verdeeld gaat worden bij een scheiding of simpelweg wie de hoofdhuurder is of wiens naam op de koopakte van het huis staat. Het komt eigenlijk overeen met de huwelijkse voorwaarden, enkel bent u niet in de ogen van de weet getrouwd. Het kan heel wat papierwerk schelen als u eenmaal bij een scheiding aankomt, en dat kan wat uit maken.

Wat is het nut van een samenlevingscontract?

Het antwoord op die vraag is niet heel simpel. In de meeste gevallen kunnen mensen wel aangeven wat ze met een contract willen bereiken, maar of dat ook zo is en of het contract dan ook werkt, is maar net afhankelijk van de situatie. Daarnaast zijn er verschillende soorten contracten. Een contract voor een huurhuis is bijvoorbeeld anders dan een arbeidscontract. Het hangt dus ook af van het soort contract wat je aangaat, of het nut heeft.

Een contract is een overeenkomst tussen twee of meer personen. In die overeenkomst staan afspraken die gemaakt zijn over bepaalde handelingen of dingen die gedaan moeten worden. Wanneer iemand niet aan die afspraken kan of wil voldoen, dan kan de andere partij daar rechten aan ontlenen. Dit kan via de rechter, maar ook door middel van een mediator of arbiter.

Is een samenlevingscontract verplicht als je gaat samenwonen?

Als je gaat samenwonen, dan is het niet verplicht om een samenlevingscontract af te sluiten. Het kan echter wel handig zijn, omdat dit contract vastlegt wat jullie gemeenschappelijke bezittingen zijn en hoe jullie de kosten van de huishouding gaan verdelen. Ook kunnen er in het contract afspraken worden gemaakt over bijvoorbeeld de aansprakelijkheid voor schulden of het eventuele uit elkaar gaan. Als je geen contract afsluit, dan gelden de wetten over gemeenschappelijk bezit en scheiding. Dit kan soms lastig zijn, omdat het moeilijk te bewijzen is wat van wie is. Het is dus aan te raden om er goed over na te denken of je een contract wilt afsluiten als je gaat samenwonen.