Huwelijk


Huwelijk

De huwelijksvormen
Wereldwijd zijn er talloze vormen waarbinnen een huwelijk kan worden voltrokken. In Nederland kennen we weliswaar een aantal vormen maar in de basis is er maar een huwelijksvorm en dat is het wettelijke huwelijk. Dit wordt ook wel het burgerlijke huwelijk genoemd en dit is ook geregeld in de wet. Iedereen die trouwt zal dus de gang naar het stadhuis moeten maken. Daarnaast kennen we het ceremoniële huwelijk. Dat is het gedeelte dat meestal volgt na de officiële huwelijksvoltrekking op het gemeentehuis.

De ceremonie op het stadhuis
Als twee mensen willen trouwen dan zullen ze altijd naar het stadhuis moeten. Daar zal het burgerlijk huwelijk worden vastgelegd door een ambtenaar van de burgerlijke stand en wordt de huwelijksacte opgemaakt. Met de handtekening van beide echtelieden, van eventuele getuigen en van de ambtenaar is het huwelijk voltrokken en wordt het als zodanig ingeschreven bij de burgerlijke stand van de gemeente. Het is aan het bruidspaar of dit een uitgebreide of simpele ceremonie zal worden.

Gemeenschap van goederen of niet
Een bruidspaar kan er voor kiezen om in aanloop naar het huwelijk niets te regelen. In dat geval zullen ze allebei gezamenlijk eigenaar worden van alle bezittingen die ze samen hebben. Ook kan worden gekozen om vooraf afspraken op papier te zetten waarin de eigendommen onder de beide echtelieden worden verdeeld. In dat laatste geval spreken we van huwelijkse voorwaarden. Dat is vooral het geval als een van beide echtelieden eigenaar of mede-eigenaar is van een bedrijf of zitting heeft in een maatschap. Dan blijven bezittingen gescheiden, wat bij een eventuele scheiding duidelijker en makkelijker is.

Het ceremoniële huwelijk
na de huwelijksvoltrekking op het stadhuis volgt meestal een andere ceremonie zoals in een kerk. Dat kerkelijke huwelijk is veelal van grote waarde voor de echtelieden omdat tijdens deze ceremonie hun levensbeschouwelijke visie op het huwelijk wordt bekrachtigd.

Bekijk ook de volgende pagina’s over huwelijk