Ouderschapsplan


Ouderschapsplan

Wat is een ouderschapsplan?
Een ouderschapsplan kan veel ouders goed van dienst zijn wanneer het gaat over de omgang met de kinderen. Daarnaast kan deze ook van pas komen om afspraken te maken over uitgaven en andere kostenposten of keuzes die u als ouders gezamenlijk wilt maken voor uw kind. Eigenlijk wordt in een ouderschapsplan alles opgenomen wat van toepassing is bij het opvoeden van een kind.

Wanneer u en uw ex-partner besluiten uit elkaar te gaan maar er kinderen in het spel zijn, is het altijd goed om in overweging te nemen wat dit voor uw kind betekent. Een scheiding brengt altijd veel onduidelijkheden met zich mee, zeker wanneer de kinderen nog jong en onvolwassen zijn. Zij zullen deze periode voornamelijk als negatief beschouwen en hebben dus behoefte aan duidelijkheid.

Meer duidelijkheid
Deze duidelijkheid kan worden gecreëerd met een ouderschapsplan. Hierin neemt u onder andere een omgangsregeling op. Dat wil zeggen dat in het ouderschapsplan precies staat beschreven wie wanneer het kind ziet en voor hoe lange tijd. Ook kunt u hierin opnemen hoe de kosten verdeeld worden over het kind. Wanneer u de verzorgende ouder bent en dus de meeste taken met betrekking tot opvoeding op u neemt, is het belangrijk dat u in het ouderschapsplan opneemt wat deze taken precies inhouden. Zo schept een ouderschapsplan niet alleen duidelijkheid voor uw kind maar ook voor uzelf en uw ex-partner. Een ouderschapsplan bepaalt tevens hoe u de kosten verdeeld. Wat een modern principe is, is het co-ouderschap. Hier verdeeld u de kosten gelijkmatig en wordt er besloten dat u niet meebetaald aan bijvoorbeeld de luxe smaak van een ander. Een ouderschapsplan is bovenal een handig en overzichtelijk middel om toe te passen op de zorg van een kind. Want hoe vervelend een scheiding ook kan zijn, de verantwoordelijkheid voor een kind blijft te allen tijden bij u beiden.

Kritiek op het ouderschapsplan
In de volgende presentatie is te zien wat het ouderschapsplan is en wordt er ook kritiek gegeven vanuit een academisch oogpunt.

Zie ook de website van de Vrije Universiteit in Amsterdam voor meer informatie over dit onderwerp.

Veel gestelde vragen:

Bekijk ook de volgende pagina’s over kinderen