Wat is indexering van alimentatie?


Wat is indexering van alimentatie?

Wat is indexering van alimentatie?
Partneralimentatie is een vorm van inkomen die iemand kan verkrijgen van de ex-partner wanneer de persoon in kwestie niet de kostwinnaar was van het gezin. Extra voorwaarde bij het ontvangen van de partneralimentatie is dat het aantoonbaar moet zijn dat de ontvanger niet in staat is zelf in levensonderhoud kan voorzien.

Hoe wordt partneralimentatie berekend?

Er wordt gekeken naar de behoefte en de draagkracht van de betaler, voordat de rechter een beslissing neemt over de hoogte van de te betalen alimentatie. Ieder jaar vindt er ook de zogeheten indexering van alimentatie plaats. Dit betekent dat ieder jaar de partner- en kinderalimentatie worden verhoogd aan de hand van de berekende koopkracht.

Deze wordt jaarlijks op 1 januari verhoogd, en is op iedereen van toepassing ongeacht of u afspraken heeft gemaakt met uw ex-partner. Deze indexering is op iedereen van toepassing, ongeacht of u wel of niet een salarisverhoging heeft gekregen. Als dit tot onredelijke uitkomsten leidt dan kunt contact opnemen met uw ex-partner om eventueel nieuwe afspraken te maken.

Kies voor de middenweg
Een mediation overwegen zou ook nog kunnen. Hierbij komt een derde, neutrale partij tussenbeide om te helpen met nieuwe afspraken. Dan kunt u een verzoek indienen bij de rechtbank met de vraag om verlaging maar hier is wel een advocaat voor nodig. Het kan echter zijn dat u vergeet per jaar de alimentatie te indexeren. Het is namelijk uw eigen verantwoordelijkheid dat u dit doet.

Alimentatie indexeren

Als u er pas jaren later achter komt dat u vergeten bent de alimentatie te indexeren wordt er aangeraden om even te kijken wat er wel of niet verjaard is. De verjaringstermijn is namelijk vijf jaar, wat maakt dat tegoed ouder dan vijf jaar komt te vervallen. Omdat de kosten van levensonderhoud vrijwel jaarlijks stijgen is het van belang dat de alimentatie hierin mee stijgt. Zo veranderd er in essentie niks voor de ontvanger of betaler.