Boedelverdeling


Boedelverdeling

11122184711

Boedelverdeling bij scheiden
Scheiden brengt een behoorlijke emotionele last met zich mee en daarnaast moeten er veel zaken geregeld worden. Het verdelen van jullie gezamenlijke inboedel is er daar een van en dat is niet zomaar even binnen een dag gedaan. Er moet een inventarisatie worden gemaakt over hoeveel jullie hebben en wat het waard is. Daarna moeten jullie de spullen eerlijk gaan verdelen.

Wat valt onder de inboedel
De inboedel is in principe alles dat in jullie huis staat dat van waarde is. Je kunt hierbij denken aan een bankstel of serviesgoed. De inboedel wordt op basis van de totale waarde tussen jullie verdeeld. Daardoor kan het lijken dat de een minder spullen krijgt dan de ander, maar dat heeft dan met de geldwaarde van de spullen te maken. Ook moet je kijken of er bezit is dat voor de een grotere waarde heeft dan voor de ander.

Schakel hulp in
Het kost veel tijd om de gehele inboedel te verdelen, daarom is het verstandig om hiervoor een deskundige in te huren die kan helpen om alles in goede banen de leiden. Die deskundige houdt dan in de gaten of alles eerlijk verdeeld wordt en helpt bij de inventarisatie. Daarnaast kan diegene jullie informeren over hoe alles in zijn werk gaat.

Huwelijkse voorwaarden of gemeenschap van goederen
De verdeling van jullie spullen hangt verder af van het type huwelijk dat jullie gesloten hebben. Als jullie onder huwelijkse voorwaarden zijn getrouwd, is er voorafgaand afgesproken wie wat krijgt bij een scheiding. Alleen het gezamenlijke bezit moet dan verdeeld worden. Het gaat dan om de spullen die gezamenlijk en tijdens het huwelijk zijn aangeschaft. Als jullie in gemeenschap van goederen zijn getrouwd, krijgt ieder de helft.

Uitzonderingen
De enige uitzondering bij het verdelen van de inboedel geldt op de zogenoemde ‘verknochte’ bezittingen. Dit is persoonlijk eigendom dat geen onderdeel is van het gezamenlijk bezit. Denk hierbij aan je eigen kleding, of een erfenis die aan jou alleen geschonken is. Deze spullen hoeven niet te worden afgestaan aan je ex-partner, tenzij jullie dat zelf anders regelen.

Veel gestelde vragen:

 

Bekijk ook de volgende pagina’s over bezitting