Huwelijk omzetten


Huwelijk omzetten

837192605612702

Het omzetten van het huwelijk
Als een echtpaar in volle overtuiging is getrouwd in gemeenschap van goederen kan het op den duur verstandig zijn om het huwelijk alsnog om te zetten naar een huwelijk onder huwelijkse voorwaarden. Vooral als er sprake is van een bedrijf of van een gewijzigde aansprakelijkheid is dit een veel voorkomende optie.

Vaak zal dit gebeuren in combinatie met het oprichten van een Vennootschap onder Firma (VOF). Dit om de privébezittingen buiten de aansprakelijkheid van een bedrijf te houden.

Omzetten via de notaris
Het omzetten van het huwelijk kan via de notaris. De notaris kan na het voltrekken van een huwelijk alsnog een akte opmaken waarin het echtpaar de bezittingen en tegoeden officieel deelt. Voor deze akte is geen toestemming van de rechtbank meer nodig sinds 2012. Je kunt ook, als je wel onder huwelijkse voorwaarden bent getrouwd, tijdens het huwelijk die voorwaarden via de notaris wijzigen.

Voorwaarden bij het omzetten
Het omzetten van een huwelijk in gemeenschap van goederen naar een huwelijk onder huwelijkse voorwaarden is niet altijd vanzelfsprekend. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan om een dergelijk huwelijk om te zetten om hiermee schuldeisers om de tuin te leiden.

Als een echtpaar dat is getrouwd in gemeenschap van goederen tijdens het huwelijk gezamenlijk schulden maakt kan het niet zijn dat door omzetting een van beide echtelieden de verantwoording voor de schulden ontloopt. De notaris dient hier onderzoek naar te doen.

Omzetten naar geregistreerd partnerschap
Tot 2009 was het mogelijk om een huwelijk, al dan niet in gemeenschap van goederen, om te zetten in een geregistreerd partnerschap. Dat geregistreerd partnerschap was dan vrij snel makkelijk te beëindigen waardoor het huwelijk feitelijk was ontbonden.

In voorgaande geval spreken we van een flitsscheiding, met name omdat hier geen rechter aan te pas kwam. Het kan nog steeds wel maar niet zonder tussenkomst van een rechter en waardoor er dus sprake is van een normale scheiding.

Bekijk ook de volgende pagina’s over huwelijk