Scheidingsadvocaat


Scheidingsadvocaat

Scheidingsadvocaat als specialisme
Bij een scheiding komt nogal wat papierwerk kijken en de nodige procedures bij de Rechtbank moeten ook goed worden afgehandeld. Daarom ligt het voor de hand om hierbij een advocaat in te schakelen. Door het toegenomen aantal scheidingen is het voor steeds meer advocaten aantrekkelijk geworden op zich op die markt te storten. Het is een specialisme geworden waar veel advocatenkantoren tegenwoordig mee adverteren.

Advocaat voor beide partijen
Op het eerste gezicht lijkt het voor de hand te liggen dat in het geval van een scheiding beide ex-partners een advocaat in de hand nemen. Op deze wijze zouden beider belangen goed worden behartigd. Dat is ook wel zo maar heel vaak is dit overbodig en dus ook zonde van het geld. Het nadeel is ook dat hieruit vaak heftige toestanden volgen omdat beide advocaten het uiterste uit de scheiding willen halen. Het is absoluut niet ongebruikelijk om samen een advocaat in te schakelen die beide belangen behartigt. Scheidingsadvocaten zijn professioneel genoeg om een scheiding voor beide partijen goed te begeleiden.

De mediator als scheidingsadvocaat
Bij scheiden gaat het vooral om bemiddelen. Omdat een echtscheiding een emotionele zaak is zullen beide ex-partners anders tegen zaken aankijken dan een onafhankelijk bemiddelaar. Een mediator kan zo’n onafhankelijke bemiddelaar zijn en een mediator kan ook alle procedures uitvoeren. Het voordeel is onder anderen het gunstiger uurtarief. Een mediator is ook speciaal opgeleid om echtscheidingsprocedures in goede banen te leiden.

De scheidingsadvocaat als mediator
Door de toename van het aantal mediators de echtscheidingen begeleiden zien scheidingsadvocaten deze omzet op dat gebied dalen. De tendens is momenteel dat scheidingsadvocaten de opleiding als mediator gaan volgen om zo deze diensten te kunnen blijven aanbieden. Beide opties zijn mogelijk, voor een correcte afhandeling van een scheiding maakt het niet uit of het om een scheidingsadvocaat gaat of om een mediator.

Bekijk ook de volgende pagina’s over de kosten