Wat zijn de mogelijkheden m.b.t. de echtelijke woning?


Wat zijn de mogelijkheden m.b.t. de echtelijke woning?

Wat zijn de mogelijkheden m.b.t. de echtelijke woning?
Tijdens een huwelijk wordt er vaak een groot gezamenlijk vermogen opgebouwd. Zeker wanneer een huwelijk langer duurt treed er meer en meer vermogensvermenging op, wat tijdens en na de scheiding nog wel eens tot ongeregeldheden kan leiden.

Vaak komen ex- partners er zelf uit

Vaak kunnen de partners in kwestie er zelf prima uit komen wie er in de echtelijke woning (tijdelijk) blijft wonen. Een van de twee zal hoe dan ook tijdelijk de woning moeten verlaten waarna duidelijke afspraken gemaakt kunnen worden over het hoe en wat. Vaker dan niet resulteert dit dan ook in definitieve afspraken, maar het komt ook wel eens voor dat beide partijen besluiten om de echtelijke woning te verkopen. In dit geval blijft u beiden verantwoordelijk voor de verkoop mits u gezamenlijk anders bepaald.

Brede mogelijkheden
De mogelijkheden met betrekking tot een echtelijke woning zijn zeer breed. U kunt ervoor kiezen om uw zeggenschap over de woning op te zeggen en bijvoorbeeld uw ex-partner eigenaar te maken. U kunt ook in overleg met uw ex-partner bepalen dat de woning verkocht moet worden en geen van u beiden er nog in zal wonen.

Wanneer het er samen uitkomen niet lukt

Wanneer u er samen niet uitkomt zal een rechter hier de beslissing moeten maken. Fiscale spelregels en juridische regels zijn hier uiteenlopend op van toepassing. Wat bovenal belangrijk is, is dat u zorgt dat er duidelijke afspraken worden gemaakt met uw ex-partner en voorkomt dat er ongeregeldheden over ontstaan.