Wat is een echtscheidingsconvenant?


Wat is een echtscheidingsconvenant?

Wat is een echtscheidingsconvenant?
Een direct gevolg van een scheiding is de noodzaak om afspraken te maken. Dit zijn afspraken in de breedste zin van het woord, namelijk van de verdeling van goederen tot de omgang met de kinderen tot wie er in het huis blijft wonen. Het tempo waarin een echtscheiding kan worden afgerond is voor een groot deel afhankelijk van hoe snel en vlot een echtscheidingsconvenant kan worden gemaakt.

Wanneer men het namelijk snel eens is over deze afspraken is de scheiding vaak niet ver weg meer. Een echtscheidingsconvenant is niets meer dan een schriftelijke overeenkomst tussen u en uw partner. In de convenant staan alle afspraken die met de echtscheiding te maken hebben.

Minderjarige kinderen 

Wanneer u gezamenlijk minderjarige kinderen heeft dan moet u een ouderschapsplan laten opnemen in de echtscheidingsconvenant. Deze twee documenten zijn tevens essentieel bij het indienen van het verzoekschrift tot echtscheiding. Een rechter zal het verzoekschrift dan ook nietig verklaren wanneer het niet compleet is. Daarnaast is een echtscheidingsconvenant pas rechtsgeldig bij tussenkomst van een advocaat of notaris.

Doel van de convenant
Het doel van een echtscheidingsconvenant is om de echtscheiding voor beide partijen zo soepel en eerlijk mogelijk te laten verlopen. Doordat deze rechtsgeldig kan worden gemaakt zijn de afspraken die hierin staan ook afdwingbaar. De rechter moet het hiervoor wel eerst bekrachtigen. Wanneer dit het geval is spreekt men van een ‘executoriale titel’.

Weigering betalen van alimentatie 

Wanneer uw partner bijvoorbeeld weigert alimentatie te betalen dan kan deze worden afgedwongen door middel van een incassobureau of deurwaarder. Verder wordt er in de echtscheidingsconvenant opgenomen wie wat van de spullen krijgt. Hoe deze verdeling precies verloopt is voor een groot deel afhankelijk van de vorm waarin u en uw partner in het huwelijk zijn getreden.