Alimentatie indexering


Alimentatie indexering

55555555555555

Indexering van kosten
Zoals bij vele kosten als lonen en huren worden die bedragen elk jaar opnieuw vastgesteld. Dat gebeurd aan de hand van indexering. Indexering wil zeggen dat er een bepaald percentage wordt vastgesteld aan de hand van een nulmeting in een bepaald jaar. Dit is van belang om kosten aan te passen aan prijsstijgingen als gevolg van inflatie. Het percentage dat wordt toegepast noemen we het indexcijfer. Dat indexcijfer wordt vastgesteld door het Centraal Bureau voor Statistiek, het CBS.

Alimentatie en indexering
Ook de hoogte van de alimentatiebedragen wordt elk jaar aangepast aan de prijsstijgingen. Daardoor houdt de alimentatie gelijke tred met de inflatie. Deze indexering geldt voor zowel de kinderalimentatie als voor de partneralimentatie. Deze indexering kun je zelf berekenen op diverse sites die na januari van elk jaar die gegevens invoeren. Op de site van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) zijn de gegevens zeker te vinden.

Geen nieuwe afspraken
Bij indexering hoeven geen nieuwe afspraken gemaakt te worden. Vergelijk het bijvoorbeeld met een huurcontract van een woning. Ook al stijgt de huur elk jaar, er wordt geen nieuw huurcontract opgesteld. Als de betalingen van de alimentatie onderling worden geregeld dan is het wel belangrijk om als alimentatieontvanger deze indexering in de gaten te houden.

De hoogte van de indexering
Hoe hoog de indexering uitvalt is vooraf niet aan te geven. Het heeft allemaal te maken met de ontwikkeling van prijzen en met veel andere variabelen. Bij het CBS worden deze gegevens elk jaar keurig verwerkt en dan ontstaat het indexcijfer. De laatste 10 jaar fluctueerden de indexcijfers tussen de 0.8% (2015) en 3.9% (2009). Deze cijfers houden ook verband met de gestegen lonen en uitkeringen en het is dus niet zo dat met die indexering de alimentatie hoger wordt. In geld wel maar ten opzichte van de andere kosten niet.

Veel gestelde vragen:

Bekijk ook de volgende alimentatie pagina’s