Convenant


Convenant

Wat is een convenant?
Wanneer er duidelijke afspraken gemaakt moeten worden, maar men niet in staat is om dit effectief te regelen in reguliere middelen, wordt vaak een convenant opgesteld. Een convenant is een variatie op een overeenkomst tussen verschillende organisaties of personen.  Er bestaat dan ook geen strikt vastgelegde vorm of inhoud van een convenant, ze zijn er in talloze vormen en maten. Zo bestaat er bij de echtscheiding de echtscheidingsconvenant.

Echtscheidingsconvenant 

In een echtscheidingsconvenant wordt vastgesteld en opgemaakt hoe men de bezittingen gaat verdelen. Of hoe men de omgang met de kinderen zal gaan regelen wanneer de scheiding eenmaal voltrokken is. Een convenant kan dan ook rechtsgeldig worden verklaard door de rechter, wat alle afspraken afdwingbaar maakt. Dit is er om ervoor te zorgen dat niemand aan de haal gaat met de gemaakte afspraken en dat er uiteindelijk ook een afspraak of twee wordt nageleefd.

Houd er een oogje op
In het verleden is gebleken dat men na een echtscheiding zich niet altijd aan de gemaakte afspraken hield. Een convenant is er om daarbij te helpen. Er bestaan ook drie verschillende inhoudsvormen die de juridische omgang ermee bepaalt. Zo zijn er de zachte afspraken, die betrekking hebben op de inspanning en samenwerking van beide partijen. Ook zijn er de harde afspraken, alles wat te controleren valt door externe partijen. Ook belangrijk is de formulering. De wet moet namelijk letten op ieder klein detail en zal dus ook een oogje houden op exact welke woorden gebruikt zijn.