Afkoopwaarde


Afkoopwaarde

Alles over de afkoopwaarde
Wanneer u samen met uw partner bent en besluit een levensverzekering af te sluiten kan dit nog best wel eens een staartje krijgen wanneer u uiteindelijk uit elkaar gaat. Er zijn twee verschillende vormen van levensverzekeringen die het toelichten even waard zijn in deze context. Er is een verzekering bij leven, dat wil zeggen dat er alleen een uitkering is als de verzekerde op de afgesproken datum nog in leven is. Na overlijden is er dus geen uitkering. De tweede variant is een gemengde levensverzekering. Bij deze volgt de uitkering bij het in leven zijn op de einddatum, dan wel onmiddellijk bij overlijden voor de einddatum. Maar dit betekent dat wanneer men uit elkaar gaat, er een en ander geregeld moet worden om te zorgen dat er onrechtmatig beroep kan worden gedaan op de polis wanneer de betreffende partij komt te overlijden. Levensverzekeringen kunnen niet zomaar worden gestopt of op een andere naam worden gezet. Ook zijn deze polissen vaak verpand aan de bank waar een hypotheek voor een koopwoning is afgesloten.

Polis voortzetten bij leven
Als u de verzekering bij leven-polis voort wilt zetten nadat u goed en wel gescheiden bent, dient u vooral oog te houden op wie er in de polis als ontvanger staat geschreven. Vaak is dit de partner of zijn het de kinderen. Als u gaat scheiden dan wordt vaak met elkaar besproken wat de afkoopwaarde is van de betreffende polis. Op die manier kunt u los van elkaar alsnog doorgaan met het opbouwen van een levensverzekering, en kan een andere partij niet zomaar meer aanspraak maken op uw levensverzekeringspolis na uw overlijden. De afkoopwaarde kan opgevraagd worden bij de verzekeraar. Mocht u er nu niet samen uit kunnen komen dan kunt uit altijd nog ertoe besluiten om een advocaat in de arm te nemen. Geschiedenis wijst echter uit dat men het beter met elkaar kan regelen.