Begrippen


Als je gaat scheiden, kom je in aanraking met allerlei nieuwe termen. Om je op weg te helpen, hebben we hier een aantal belangrijke begrippen uitgelegd.

Echtscheiding: dit is de officiële ontbinding van het huwelijk door de rechtbank. Je moet hiervoor een aanvraag doen bij de rechtbank.

Scheiding van tafel en bed: dit is een interim-maatregel die wordt genomen voordat de echtscheiding wordt voltrokken. Het betekent dat je niet langer samenwoont, maar wel getrouwd blijft.

Alimentatie: dit is een maandelijkse bijdrage die de ene partner aan de andere moet betalen voor de kosten van levensonderhoud. Dit kan tijdens of na de scheiding worden vastgesteld door de rechtbank.

Onderhoudsgeld: dit is een maandelijkse bijdrage die de ene partner aan de andere moet betalen voor de kosten van levensonderhoud van kinderen. Dit kan tijdens of na de scheiding worden vastgesteld door de rechtbank.

Eigen woning: dit is het huis waar je woont. Als je gaat scheiden, moet je beslissen wie in de eigen woning blijft wonen en wie eruit gaat.

Hypotheek: dit is een lening die je aangaat om een huis te kunnen kopen. De hypotheek wordt gedekt door het huis dat je koopt en je moet maandelijks aflossingen doen.

Partijdigheid: dit is de situatie waarin een rechter of mediator partijdig is in een zaak. Dit betekent dat hij of zij niet onpartijdig kan zijn en dus niet objectief kan oordelen over de scheiding. Partijdigheid is verboden en als er sprake van is, kan de rechtszaak worden gestopt.

Rechtshulp: dit is hulp die je krijgt van een advocaat of andere deskundige bij het oplossen van een juridisch probleem. Rechtshulp is niet verplicht, maar kan wel heel nuttig zijn.

Mediation: dit is een vorm van scheidingsbemiddeling waarbij een onafhankelijke mediator probeert om de ex-partners tot een oplossing te brengen. Mediation is niet verplicht, maar kan wel heel nuttig zijn.

Rechtbank: dit is de instantie die bepaalt hoe de scheiding precies gaat verlopen. De rechtbank bepaalt onder andere wie de eigen woning krijgt, wie alimentatie moet betalen en of er sprake is van partijdigheid.

Alle begrippen rondom scheiden en een scheiding:

Alimentatie

Bezittingen

Gezondheid

Huwelijk

Kinderen

Kosten

Mediation

Partnerschap

Pensioen

Sociale huurwoningen

Subsidie

Woning