Algehele gemeenschap goederen


Algehele gemeenschap goederen

Wat is de algehele gemeenschap van goederen?
Wanneer u gaat trouwen besluit u er eigenlijk toe om alles met de andere persoon te delen. Dat is een mooi goed voor veel mensen en vanuit een wettelijk en notarieel oogpunt brengt dit ook nog enige veranderingen met zich mee. Wanneer u namelijk in het huwelijk treedt ontstaat er de algehele gemeenschap van goederen. Dit betekent dat beide partijen evenredig deelnemen in het bezit, of dit nu spullen of financiële tegoeden zijn. Alle schulden zijn per definitie gemeenschappelijk. Dat wil zeggen dat een schuldeiser zich te allen tijden kan verhalen bij de partner, of op de gehele gemeenschap.

Wanneer mensen besluiten uit elkaar te gaan wordt men ook voor de helft aansprakelijk voor de zogeheten gemeenschapsschulden die de ander heeft gemaakt. Dat wil zeggen dat, als uw partner nog schulden heeft lopen bij bijvoorbeeld een meubelzaak waar hij onlangs een prachtige bank voor u beiden heeft gekocht, u deze voor de helft mee moet afbetalen. Schenkingen en erfrechtelijke giften zullen vaak niet tot de gemeenschap behoren omdat er van tevoren is bepaald dat deze middelen niet in de gemeenschap vallen.

Eerlijk alles delen
Dit betekent dat twee partners delen in elkaars leven. Nadat er een scheiding heeft plaats gevonden moeten deze dan ook eerlijk verdeeld worden. Wat men echter ook vaak ziet is dat men trouwt onder huwelijkse voorwaarden. Dit is bijvoorbeeld heel gebruikelijk wanneer mensen een eigen onderneming hebben. Een scheiding kan anders namelijk te veel gevaren opleveren voor het voortbestaan van het bedrijf. Bij deze regeling mag echter het belang  van de ondernemer niet uit het oog verloren worden. Hoe dan ook, algehele gemeenschap van goederen staan in beginsel voor het onherroepelijk delen in elkaars spullen. Het is de bedoeling dat u trouwt en dat u besluit om met elkaar te leven, wat een direct gevolg heeft op al uw bezittingen.