Partnerschap


Partnerschap

78961325215

Geregistreerd partnerschap
Het geregistreerd partnerschap wijkt niet zo heel veel af van het huwelijk. De verschillen komen naar voren bij de geboorte van een kind of bij het beëindigen van het geregistreerde partnerschap. Een kind wordt moet door de vader bij een geregistreerd partnerschap worden erkent of geadopteerd daar waar dat bij een huwelijk vanzelfsprekend is.

Een geregistreerd partnerschap kan ook gemakkelijker worden ontbonden dan een huwelijk. Een het geven van het ja-woord is bij een geregistreerd partnerschap niet noodzakelijk.

Gevoelsmatige verschillen
Waarom partners kiezen voor een geregistreerd partnerschap in plaats van een huwelijk kan te maken hebben met een eerder huwelijk. Er zijn mensen voor die twee keer trouwen te emotioneel is zeker als dat eerder huwelijk is geëindigd door overlijden. Uit respect wordt dan gekozen voor het geregistreerde partnerschap. Dan zijn er ook mensen die geen huwelijk willen aangaan uit principiële overtuiging. Om toch bepaalde belangrijke zaken goed te regelen wordt een geregistreerd partnerschap aangegaan.

Formaliseren van een relatie
Als je met iemand samenwoont en je hebt geen enkele overeenkomst gesloten, dan hoeft dat geen gevolgen te hebben. Zeker als er geen kinderen, geen huis en geen vermogen is is er niets aan de hand. Mocht de relatie geen stand houden, dan zijn er geen procedures nodig. Maar mochten er toch kinderen komen, wordt er misschien toch een huis gekocht of als er een vermogen ontstaat dan is het zeker belangrijk om bepaalde zaken vast te leggen. Dat kan via het geregistreerde partnerschap. Een andere optie is een samenlevingscontract.

De zekerheid bij een geregistreerd partnerschap
Het huwelijk geeft zekerheid over heel veel zaken en een geregistreerd partnerschap doet dat ook. De voorwaarden zijn ook vrijwel gelijk. Zo zal er ook sprake zijn alimentatie bij het beëindigend van het partnerschap. Ook zal de boedel moeten worden verdeeld op een juiste manier.

Veel gestelde vragen:

Bekijk ook de volgende pagina’s over partnerschap