Gefinancierde rechtsbijstand


Gefinancierde rechtsbijstand

Krijg in gefinancierde rechtsbijstand?
Wanneer een scheiding lelijk uit begint te lopen kan men soms wel eens spreken van een vechtscheiding. Doordat de kosten van een advocaat en een rechter vrij hoog liggen beroepen veel mensen zich op een rechtsbijstandverzekering. Hiermee kunt u zonder bijzonder hoge kosten te maken toch een juridische strijd voeren wanneer nodig. Mocht dit geen optie zijn of zijn geweest, dan kunt u aanspraak maken op gesubsidieerde rechtsbijstand. Deze bijdrage in kosten van een advocaat heet een toevoeging. Waar deze toevoeging ook voor gebruikt kan worden is bijvoorbeeld voor een mediator, oftewel een conflictbemiddelaar. Een eigen bijdrage is altijd nodig, maar deze is afhankelijk van uw eigen inkomen en vermogen.

De voorwaarden
Er zijn wel enkele voorwaarden verbonden aan het verkrijgen van gesubsidieerde rechtsbijstand. Zo mag u niet te veel verdienen. Wanneer de Rijksoverheid of Belastingdienst ziet dat uw inkomen substantieel genoeg is om het zelf te betalen zal deze weigeren uw rechtsbijstand te subsidiëren. Hetzelfde geldt voor uw eigen vermogen en ook maag de financiële opbrengst van de zaak niet te hoog zijn. Het zijn allerlei factoren die van belang zijn in dit geval, en waar u zichzelf eerst even goed te raden over moet gaan. Natuurlijk is de reden waarom u rechtsbijstand vraagt ook van belang. Maar waar een duidelijke vechtscheiding tot scheve verhoudingen en een terugloop in uw levensonderhoud zal lopen, zal de Rijksoverheid ongetwijfeld een luisterend oor klaar hebben.