Wat betekent verevening van pensioenrechten bij scheiding?


Wat betekent verevening van pensioenrechten bij scheiding?

Wat betekent verevening van pensioenrechten bij scheiding?
Als u gaat scheiden heeft u te maken met veel papierwerk. Een belangrijke zaak waar ook naar gekeken moet worden is de verevening van pensioenrechten bij een scheiding. Dit is één van de minder bekende punten bij de gemiddelde burger maar voor de overheid en uzelf is van het groot belang dat u dit regelt en op papier zet.

Eerlijk tussen u en de ex-partner
De verevening van pensioenrechten bij een echtscheiding is de verdeling van het ouderdomspensioen tussen uzelf en de ex-partner. Dit betreft het pensioen dat is opgebouwd tijdens de periode dat u volgens de wet samen. Dat wil zeggen dat dit opgebouwd moet zijn tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Wet Verevening Pensioenrechten bij scheiden 

Er is ook een specifieke wet opgesteld, die van toepassing is op alle scheidingen die zijn ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand ná 30 april 1995. Deze wet heet de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding, oftewel Wet VPS. Deze geldt echter niet als u niet getrouwd bent of geen geregistreerd partnerschap heeft.

U kunt zelf ook afspraken maken 

Uiteraard kunt u zelf ook afspraken maken over de verdeling van het pensioen, bijvoorbeeld in een mogelijk notarieel samenlevingscontract. Dit wordt door aardig wat mensen overzien maar het is zeker aan te raden dat u dit doet. Dit voorkomt eventueel, later op de weg, problemen wanneer u wellicht in een vervelende scheiding verwikkeld raakt. Pensioenuitvoerders nemen vaak genoegen met een samenlevingscontract als voorwaarde voor een partnerpensioenregeling.