Wat als ik geen schulden heb en mijn partner wel?


Wat als ik geen schulden heb en mijn partner wel?

Wat als ik geen schulden heb en mijn partner wel?
Na een scheiding volgt er altijd de lastige periode waarin financiële zaken moeten worden opgehelderd.Over het algemeen wordt bepaald dat alle financiële tegoeden die men gezamenlijk heeft opgebouwd ook verdeeld moeten worden in helften. Maar hoe staat dit precies met betrekking tot schulden? Wie is verantwoordelijk voor welke schuld? En hoe gaat dat precies wanneer uzelf een schuld bent aangegaan buiten uw partner om? Kunt u uw ex-partner dan nog steeds aansprakelijk stellen hiervoor of andersom? Het wordt over het algemeen over het hoofd gezien dat, wanneer u trouwt, u ook verantwoordelijkheid aanvaard voor schulden die werden aangegaan voordat u ging trouwen. Dit is echter alleen een ander verhaal wanneer u op huwelijkse voorwaarden bent gehuwd.

Een eerlijke verdeling
Wanneer een scheiding in werking treedt worden de financiële zaken gedeeld in helften. Wanneer u in gemeenschap van goederen bent getrouwd blijft in principe ieder afzonderlijk aansprakelijk voor de huwelijkse en voor-huwelijkse schulden na het einde van het huwelijk. Zelfs wanneer u in een echtscheidingsconvenant een bepaalde verdeling bent overeengekomen blijft dit het geval. Wel kunt u dan in het laatste geval uw ex in vrijwaring oproepen als u door derden wordt aangesproken.

Scheidingsconvenant 

Let er op dat, wanneer u besluit te scheiden, u in de scheidingsconvenant alle vormen van schulden opneemt. Dit gaat zover van de creditcardschuld tot schulden bij diverse webwinkels. Wat ook belangrijk is om te weten is dat wanneer u onder huwelijkse voorwaarden trouwt, u na de scheiding alle financiële zaken dient te delen in helften. Dit heeft betrekking tot gezamenlijk spaargeld maar ook op schulden die door één van de partijen of door beiden zijn aangegaan in de loop van het huwelijk en ervoor.