Notaris


Notaris

1081975789213578953271898709

De rol van de notaris
Een huwelijk is een verbintenis die in een bepaalde vorm moet worden vastgelegd. Zoals met alle verbintenissen moeten die worden vastgelegd volgens een vastgestelde en officiële procedure.Voor het vastleggen hiervan maar ook voor het onderzoek naar achterliggende zaken is de notaris de spil in dit vaak juridische web. De bevoegdheid van een notaris zorgt voor een correcte vastlegging van afspraken.

De notaris is onafhankelijk
Een notaris is altijd onafhankelijk en dat kan betekenen dat hij of zij in bepaalde gevallen een andere kijk op de zaak heeft dan degenen die overeenkomst willen sluiten. Een notaris kan en mag geen afspraken vastleggen die wettelijk onjuist zijn.

Het is dus altijd verstandig om de adviserende rol van een notaris ten gunste te gebruiken want dit advies kan veel problemen voorkomen. Door zijn onafhankelijkheid kan een notaris voor beide partijen gezamenlijk optreden waardoor kan worden bespaard op de kosten.

Notaristarieven
Het aantal notarissen is toegenomen en de concurrentie daarmee ook. Dat betekent dat ook de prijzen onderling zullen verschillen. Ook omdat de ene notaris beter thuis is op het gebied van echtscheidingen dan een andere notaris kan de ene notaris sneller werken dan de ander. Dat heeft weer gevolgen voor het tarief. Het is verstandig om de tarieven van de notarissen te vergelijken.

Maar ook de kwaliteit van de dienstverlening is de moeite van het vergelijken waard. Er is overigens wel een maximumtarief voor minder draagkrachtigen. Hiervoor is wel een inkomensverklaring nodig via de raad voor Rechtsbijstand.

Prijsopgave vragen
In de zoektocht naar een notaris met een gunstig tarief moet je verschillende prijsopgaves opvragen. Het internet kan hierbij een handige hulp zijn en veel sites geven ook goed inzicht in de opbouw van de tarieven. Kijk ook altijd naar het pakket van diensten dat wordt aangeboden. Soms kunnen bijkomende kosten aanzienlijk hoger zijn dan aanvankelijk beraamd.

Bekijk ook de volgende pagina’s over huwelijk