Echtscheiding


Scheiden, en nu verder…

Scheiden is een van de meest ingrijpende gebeurtenissen in een leven. Zeker als er kinderen zijn betrokken is het heel lastig om het geheel te overzien en om de juiste keuzes te maken. De allereerste stap in een scheidingsproces is vanzelfsprekend het uitspreken van de wens om te scheiden. Duidelijkheid hierover bij beide partijen is heel belangrijk. Het kan tot vervelende situaties leiden als een van beide partners ergens nog het gevoel heeft dat er wel een kans is dat de relatie of het huwelijk kan worden voortgezet.

Maak een gevoelslijstje
Een gevoelslijstje is een lijst waarop je aan de ene kant opschrijft waarom je wel wilt scheiden en aan de andere kant waarom je niet wilt scheiden. Deze handeling moet degene die de eerste stap wil zetten zeker doen. Als dan allerlei argumenten op papier staan kun je daar op terugvallen tijdens het verwerkingsproces.

Eerlijkheid overwint altijd
Eerlijkheid geeft duidelijkheid en dat is de basis die kan zorgen voor dat een scheiding niet verzandt in een vechtscheiding. Bij een scheiding komen veel praktische zaken om de hoek kijken en al die zaken kun je beter aan als er duidelijkheid is. Zeker wanneer er veel later als de scheiding al lang achter de rug is bepaalde zaken ineens en onverwacht aan de orde komen is het makkelijk om terug te kunnen vallen op eerlijke en duidelijke afspraken.

De kinderen spelen een grote rol
Indien er kinderen een rol spelen moet die natuurlijk goed worden voorbereid op de komende scheiding. Afhankelijk van de leeftijd kan de keuze worden gemaakt om hierbij professionele hulp in te schakelen. Het betrekken van de kinderen tot op bepaalde hoogte zal het voor hen makkelijker maken om te verwerken. Maar het zal ook zeker vanzelfsprekend zijn dat een rustige en harmonieuze scheiding het proces voor de kinderen makkelijker zal maken.

Stappenplan

  • Om aan je partner te moeten vertellen dat je het niet meer ziet zitten is niet iets wat je op een namiddag even vertelt. Deze mededeling moet je goed voorbereiden en in alle rust vertellen. Ga ook niet in discussie na die mededeling want discussies en emoties gaan niet samen. Blijf rustig en geef je partner de kans en gelegenheid om al die informatie te verwerken. Maar blijf ook in de dagen en weken hierna praten. Het acceptatieproces duurt echt langer dan een maand.

De tweede stap

  • Misschien wel de lastigste stap in het proces. Want de tweede stap houdt in dat je precies op papier zet hoe je zelf denkt dat het verder zou moeten. Dat moet je ex-partner ook doen. Het gaat om allerlei zaken zoals wat een van beide meeneemt uit het interieur, wat er met de woning gebeurt, hoe de regeling met de eventuele kinderen zal zijn en al dat soort zaken. Dit is handig omdat je dan allebei weet wat de ander verwacht en dat is weer van belang voor de derde stap.

De derde stap

  • Op zoek naar een advocaat. Dat kan nogal lastig zijn want je weet natuurlijk niet waar je van uit moet gaan in je zoektocht naar een advocaat. Ook kun je kiezen voor een mediator. Tot slot kun je het ook allemaal zelf regelen als allemaal het in harmonie gaat. Wel heb je een advocaat nodig voor de officiële stukken die richting de Rechtbank moeten. Er zijn gespecialiseerde scheidingsadvocaten en ook mediators die zich hebben gespecialiseerd op het gebied van scheidingen. Beide kunnen alle zaken voor je regelen. Daarom is het ook belangrijk dat je en je ex-partner op papier hebben gezet hoe je er zelf tegenaan kijkt. Dat scheelt veel tijd en geld.

– Hoe je de scheiding regelt met een stappenplan?

Er van uitgaande dat beide partners de scheiding willen doorzetten moet je precies weten wat de volgorde is van de stappen die je moet doorlopen. Dat stappenplan in dan de leidraad voor het hele proces en geeft je altijd houvast als je ergens op terug wilt kunnen vallen. Het stappenplan kun je zo uitgebreid maken als je zelf wilt. Dit hangt af van de onderlinge medewerking van je ex-partner maar het hangt ook af van de mate waarin jij en je ex-partner zaken zelf willen regelen.

– Hoe meer op papier hoe beter!

Geef aan wat je verwacht na de scheiding. Vraag je af of er voldoende geld overblijft om zelf in de woning te blijven wonen of dat je een woning moet huren. Kijk ook of je ex-partner al dan niet kan blijven wonen of dat het huis moet worden verkocht. Dan is het weer van belang hoe snel dat kan gaan omdat nogal wat af kan hangen van die verkoop.

– De grootste stappen uit het stappenplan

Een van de meest uitgebreide stappen is een financieel plan. Breng alle financiën van voor de scheiding en die van na de scheiding onder in een overzicht. Kijk vervolgens wat er nodig is om de uitkomst na de scheiding te kunnen bereiken. Een andere belangrijke stap is het ouderschapsplan als er kinderen zijn uiteraard. Denk hier goed over na want dit zijn belangrijke aspecten bij een scheiding.

– De andere stappen

Het zal duidelijk zijn, zoek een advocaat of mediator en neem het financieel plan en het ouderschapsplan samen door. Pas een en ander aan op basis van het advies van de advocaat of mediator. Vervolgens kan een verzoek tot echtscheiding worden ingediend bij de Rechtbank. Dan is het even wachten op de uitspraak en tot slot laat je je inschrijving bij de burgerlijke stand aanpassen.

Belangrijke adviezen en praktische tips

Het is moeilijk om te bepalen waar je moet beginnen als je te maken krijgt met een scheiding. De eerste stappen, waar moet je overal rekening mee houden en wat is het resultaat van en scheiding. Een scheiding heeft naast de emotionele kant ook een financiële kant. Je moet altijd proberen om die zaken uit elkaar te houden. Daarom is het nuttig om adviezen en tips te vergaren. Zeker op financieel gebied.

Directe financiële gevolgen
Een scheiding heeft grote financiële gevolgen voor beide partijen. Denk aan de inkomsten die na een scheiding niet meer bij elkaar worden geteld voor het huishouden. Beide ex-partners zullen zelf voor voldoende inkomen moeten zorgen. De kosten zullen voor beide ex-partners ook wijzigen door bijvoorbeeld een ander huis. Ook de alimentatie speelt een belangrijke rol. Die bedragen moeten wel beschikbaar zijn voor partneralimentatie en kinderalimentatie. Het kan ook zijn dat beide of een van beide ex-partners recht heeft op een toeslag.

Een manier om de kosten te dekken is om te kiezen voor een scheidingsplan. De Rijksoverheid (www.rechtwijzer.nl) heeft zo een speciale website opgezet waar je eventueel gebruik van kunt maken om zo een plan met je partner op te stellen. Bekijk de video:

Gevolgen op langere termijn
Houdt rekening met een veranderende aangifte inkomstenbelasting. Die effecten zijn weliswaar later zichtbaar maar je moet er wel al rekening mee houden. Ook je pensioen kan veranderen ook al is dat niet iets waar je direct aan denkt. Zoek vooraf uit hoe je een pensioen wilt verdelen als het zover is. Let ook goed op of er gezamenlijke schulden zijn in verband met een eigen zaak of door een onderwaarde van de te verkopen woning.

Zoek alles goed uit en verdiep je in de materie. Hoe lastig een scheiding ook kan zijn, het is van het grootste belang dat je op de hoogte bent van alle bijkomende zaken zodat in een later stadium geen problemen of verrassingen ontstaan. Hoe meer informatie je hebt hoe relatief makkelijker het proces zal lopen.

Zie ook de volgende pagina’s:

Scheiden of relatietherapie

Een scheiding is de laatste stap als twee partners niet samen verder willen. Meestal is een scheiding een gevolg van sluimerende onvrede die zich op allerlei manieren uit. Zeker als de partners beide een druk leven met kinderen hebben kunnen kleine irritaties of misverstanden uitgroeien tot grote onvrede. Er is dan eigenlijk nooit een goed moment of dit soort irritaties uit te spreken. En dan is een scheiding de laatste stap.

Terugkijken voor je gaat scheiden
Het uitspreken voor een scheiding is een immens ingrijpende stap voor iedereen. Het zal veel emoties losmaken bij beide partners en het is niet makkelijk om daarmee om te gaan. Natuurlijk kun je de scheiding in werking zetten maar er is ook een andere optie.

Relatietherapeut, mediator of coach
Als mensen samenleven dan moet er een soort van harmonie ontstaan waarbinnen alle partijen zich goed voelen en blijven voelen. Als dat niet het geval is is er hulp nodig. Bij partners die voelen dat de relatie wel eens over zou kunnen zijn kan het verstandig zijn om in relatietherapie te gaan. Een relatietherapeut of coach kan luisteren en in kaart brengen waar de problemen liggen. Het is goed dat er dan een buitenstaander de relatie helemaal binnenstebuiten keert en beide partners bewust maakt van bepaalde zaken. De therapeut of coach kan helpen in het zoeken naar balans in de relatie.

Het gaat om verandering
Een relatie, in welke vorm dan ook, loopt spaak als er niet of onvoldoende veranderingen plaatshebben in die relatie. Als je zelf in een relatie zit is dat moeilijk te bepalen. Daarom helpt een relatietherapeut of coach om samen met alle partijen op zoek te gaan naar de veranderingen die nodig zijn om de harmonie terug te brengen in die relatie. Het is altijd de moeite waard om een aantal sessies bij te wonen.

Zie ook de volgende pagina’s: