Executoriale titel


Executoriale titel

Wat is de executoriale titel?
Een deurwaarder heeft voor veel mensen een behoorlijk imago. Het maakt indruk, om een deurwaarder op de stoep te krijgen die vervolgens iets van je gaat eisen op basis van een schuld of een tekortkoming. Wanneer twee mensen in een scheiding liggen, en deze uiteindelijk hebben weten te volbrengen, dan zijn er bepaalde afspraken afdwingbaar. Bijvoorbeeld de alimentatie. Maar stel dat één van de twee partijen weigert te betalen, dan kan de andere partij een deurwaarder inschakelen om het bedrag af te dwingen. Maar voordat het eenmaal zover is heeft de deurwaarder wel de nodige bewijsstukken nodig om een daadwerkelijke claim te maken. Het stuk dat de deurwaarder nodig heeft om tot executie over te gaan noemt men dan ook wel een executoriale titel. Een ander woord hiervoor is uitvoerbare titel. Met executie wordt in dit geval bedoeld de tenuitvoerlegging. Het is een wat lastige titel maar wellicht het meest belangrijke stuk dat een deurwaarder nodig heeft.

Wat maakt het?
Maar wat maakt dan een executoriale titel? In het geval van een scheiding betreft het eigenlijk de erkende en ondertekende echtscheidingsconvenant. Deze moet bekrachtigd zijn door de rechter, zodat deze ook rechtsgeldig is. Wat eveneens belangrijk is, is dat beide partners de echtscheiding moeten hebben ondertekent en dat het in het register van de burgerlijke stand is geregistreerd. De executoriale titel, in dit geval, is altijd opvraagbaar bij de gemeente waar het huwelijk is voltrokken. Neemt u dus in acht, dat mocht u overgaan tot het inschakelen van een deurwaarder, u altijd ervoor zorgt dat u de juiste bewijsstukken bij de hand heeft om ook daadwerkelijk een claim te kunnen maken bij uw ex-partner.