Hoe maakt u een goed ouderschapsplan?


Hoe maakt u een goed ouderschapsplan?

Hoe maakt u een goed ouderschapsplan?
Als ouders van minderjarige kinderen gaan scheiden zijn zij verplicht na te denken over de toekomst en gevolgen van de scheiding voor het kind. Om hierbij te helpen en het voor beide partijen duidelijk en eerlijk op papier te stellen kan ervoor gekozen worden om een ouderschapsplan te maken. Dit plan omvat alle essentiële vraagstukken die beantwoord behoeven te worden alvorens ouders uit elkaar gaan.

Thuisbasis 
Allereerst zijn er natuurlijk de vragen omtrent de thuisbasis. Waar gaan de kinderen wonen en hoe wordt de tijd verdeeld tussen vader en moeder? En wat ook belangrijk is, is de vraag of er in overleg mag worden afgeweken van deze regeling?

Ophalen en brengen

Een belangrijk vraagstuk is ook hoe de kinderen zullen reizen tussen vader en moeder. Hoe worden zij gehaald of gebracht en hoe bereikbaar zullen beide ouders zijn. Wanneer er een grote afstand ontstaat tussen beide partijen moet hier goed over nagedacht worden. Een ander belangrijk punt zijn de school- en vrijetijdskeuzes.

Kind zit op sportvereniging 

Wanneer een kind op een sportvereniging zit moet besloten worden welke dit is en welke ouder hier verantwoordelijkheid voor draagt. Ook de schoolkeuzes en –kosten moeten worden besproken. Zo voorkomen beide partijen dat er een toekomst wordt gebouwd voor het kind waar één van hen het niet mee eens zal kunnen zijn.