Cassatie


Cassatie

Cassatie bij uitspraak scheiding
Je scheiding wordt pas in werking gezet als de rechter officieel uitspraak heeft gedaan. Vanaf dat moment kunnen de laatste documenten worden ingediend bij de gemeente en zou de scheiding helemaal rond moeten zijn. Toch kan het gebeuren dat je het om welke reden dan ook niet eens bent met de uitspraak van de rechter. Dan kun je in hoger beroep. Als daar ook niet uitkomt wat jij wilt, kun je in cassatie gaan bij de Hoge Raad.

Waarom in cassatie gaan
Dat scheiden geen fijne aangelegenheid is, weet iedereen. Meestal hoop je dat alles snel en goed geregeld wordt, maar het kan voorkomen dat je het gewoon niet eens bent met de gang van zaken. Zo kan de rechter uitspraak hebben gedaan zonder dat de alimentatie goed en wel geregeld is. In cassatie gaan kan ook om de scheiding verder uit te stellen.

Hoe werkt het
Als je besluit om na de uitspraak van de rechter in hoger beroep te gaan, dien je via je advocaat daar schriftelijk een verzoek van in. Je ex-partner krijgt dan de mogelijkheid om via een verweerschrift in verweer te gaan. Toch wordt dit allemaal in de rechtszaak mondeling behandeld. Het gerechtshof doet daarna uitspraak en die uitspraak wordt een ‘beschikking’ genoemd.
Ben je tevreden met de beschikking, dan wordt de scheiding verder afgehandeld, maar je kunt nu ook bij de Hoge Raad in cassatie gaan.

Hoge Raad
Je hebt na de uitspraak van het gerechtshof drie maanden de tijd om bij de Hoge Raad in cassatie te gaan. Je verzoek moet wel eerst beoordeeld worden, want in principe gaat de Hoge Raad uit dat de feiten die bij de zitting in het gerechtshof naar voren zijn gebracht, kloppen. Daarnaast duurt de procedure bij een cassatie een jaar, soms zelfs langer. Daarom neemt de Hoge Raad de cassatie alleen in behandeling als er echt duidelijke fouten zijn gemaakt.