Vereveningsplichtige


Vereveningsplichtige

Wat is een vereveningsplichtige?
Wanneer u in het huwelijk treedt met een ander zijn er enige plichten en rechten die u aangaat. Een zeer belangrijke hierbij is dat u bereid bent om alles te delen met uw partner. Tot in hoeverre deze verdeling strekt is afhankelijk van de vorm waarin u getrouwd bent. We gaan verder in op de vorm ‘getrouwd in gemeenschap van goederen’ oftewel de klassieke vorm van trouwen.

Getrouwd in gemeenschap van goederen

Stel, u trouwt in gemeenschap van goederen. Dit betekent dat u bij wet belooft alles te zullen delen in gelijke helften. Dit heeft betrekking op alles in uw leven. Al uw bezittingen, al uw vermogen en al uw schulden. Het leidt er ook toe dat wanneer u besluit te scheiden dit allemaal evenredig verdeeld moet worden. Zo ook uw opgebouwde pensioen.

Je deelt ook je pensioen met je ex- partner

Het pensioen is wat we opbouwen door ons werkend leven heen en wat we uitgekeerd krijgen wanneer we eenmaal besluiten met pensioen te gaan. Let op, het is iets anders dan de AOW. De AOW is een uitkering waar elke Nederlander recht op heeft vanaf zijn of haar 67ste, het pensioen is een zelf opgebouwd spaartegoed dat men op ieder moment in principe kan aanboren. Hoe dan ook, na een scheiding is men verplicht alles met de ander te delen.

Wanneer men besluit uit elkaar te gaan moeten alle financiële tegoeden dus worden verdeeld. Dit heeft ook betrekking tot het pensioen dat is opgebouwd. Dit noemt men een pensioenverevening. Zij of hij die de rechten op pensioen moet verdelen met de ex-partner bij de scheiding noemt met de vereveningsplichtige.

Als u degene bent die alleen pensioen heeft opgebouwd, zal u de vereveningsplichtige worden in het geval van scheiding. U kunt hier hulp bij inschakelen via verschillende pensioenorganisaties. Dit wordt aangeraden omdat het vaak nogal een pittige opgave kan zijn om het allemaal te regelen. Laat u niet gek maken door allerlei gokken en ideeën, het is namelijk niet zomaar gedaan.