De huwelijkse voorwaarden


De huwelijkse voorwaarden

De huwelijkse voorwaarden
Een huwelijk onder huwelijkse voorwaarden heeft het voordeel dat alle bezittingen zijn verdeeld onder de echtelieden. Deze verdeling moet wel worden vastgelegd en geregistreerd in het openbare huwelijksgoederenregister.

Huwelijkse voorwaarden opstellen

Het opstellen van huwelijkse voorwaarden is een proces waarbij heel secuur bepaalde afspraken op papier moeten worden gezet en vooral ook precies zo moeten worden nagekomen. Dit vergt tijd en energie en zal kosten met zich meebrengen. In grote lijnen zijn er 3 soorten van huwelijkse voorwaarden te onderscheiden. Partners sluiten een huwelijk onder huwelijkse voorwaarden af als bescherming tegen ondernemersrisico’s.

Drie soorten huwelijkse voorwaarden;

De koude uitsluiting
Bij een koude uitsluiting is er geen enkel gezamenlijk bezit. Het enige waarin ze moeten voorzien is de verplichting om samen een huishouden te voeren. Daarvoor moet geld worden ingebracht door beide partners. Bij een eventuele scheiding valt er niets te verrekenen. Problemen bij een koude uitsluiting kunnen ontstaan als een van beide partners het inkomen verliest.

Ook als een van beide partners een groter substantieel deel van de opvoeding van de kinderen voor zijn of haar rekening neemt kan er sprake zijn van onevenredigheid. Er zijn criticasters die van mening zijn dat deze vorm moet worden afgeschaft.

Beperkte gemeenschappen
In dit geval worden alle bezittingen verdeeld. In de praktijk betekent het dat bijvoorbeeld de inboedel een gezamenlijk bezit is maar dat specifieke goederen of bezittingen aan een van echtelieden worden toegewezen. Denk hierbij aan zaken zoals erfenissen of onroerend goed. Merkwaardig genoeg komt deze vorm in het buitenland veel voor maar in Nederland nauwelijks.

Periodieke verrekening
Deze verrekening zorgt ervoor dat de partner die het minste inkomen inbrengt in het huwelijk een vordering op de meest verdienende partner krijgt. In de praktijk kan dit problemen opleveren bij een echtscheiding. Het echtpaar moet namelijk tijdens het huwelijk alle verrekeningen bijhouden en in de praktijk zal dat niet altijd het geval zijn.