Wat houdt voogdij in?


Wat houdt voogdij in?

Wat houdt voogdij in?
Kinderen staan vaak in het midden van de scheiding. Het is een zeer zware tijd voor hen en helaas komt het nog te vaak voor dat kinderen er de dupe van worden. In sommige gevallen is het zelfs zo erg dat ze één van beide ouders lange tijd niet meer zullen zien na of tijdens een scheiding. Dit kan bepaald worden door de ouders zelf of door de rechter, die de zogeheten voogdij kan toewijzen aan een ander.

Plicht tot zorg 

Voogdij slaat eigenlijk op wie de plicht tot zorg voor de kinderen op zich draagt. Normaliter zijn dit beide ouders. In de ogen van de wet hebben zij een gezamenlijk ouderlijk gezag wat ook na de scheiding nog in werking blijft. Maar het gebeurt soms wel eens dat één van hen wenst het volledig ouderlijk gezag te krijgen. Dit kan verschillende redenen hebben, uiteenlopend van ruzies tot een praktische keuze omdat de ex-partner bijvoorbeeld naar het buitenland vertrekt.

Wie krijgt de voogdij?
Wanneer dit het geval is zal de rechter zich over de bewijsstukken buigen en bepalen wie er in gelijke wordt gesteld. Dus eigenlijk, wie de voogdij krijgt toegewezen. Het komt nog wel eens voor dat geen van beide ouders de voogdij behoudt. Het komt ook wel eens voor dat de rechter besluit de voogdij toe te wijzen aan een ander familielid of een naaste familie vriend. Dit wil nog wel eens gebeuren wanneer de opvoeding van de kinderen ernstig lijdt of in het geding wordt gebracht door de thuissituatie of het gedrag van de ouder in kwestie. Een zeer turbulente beslissing voor het kind, dus.