Ondertoezichtstelling


Ondertoezichtstelling

Wat is een ondertoezichtstelling?
Een scheiding kan heel wat schade berokkenen aan degene die erbij betrokken zijn. Maar niet alleen zij die direct met de scheiding te maken hebben voelen de gevolgen ervan. Wanneer twee ouders in scheiding liggen zijn het vaak net zo goed de kinderen die er last aan ondervinden. In sommige gevallen loopt de scheiding echter zo uit de hand dat de kinderen niet anders kunnen dan er hevige emotionele littekens aan overhouden.

Wanneer dit het geval is kan wel eens worden gesproken van blijvende schade. En dat is iets wat niemand uiteraard zijn kind toe zou wensen. Echter, de verhalen zijn talrijk waarbij kinderen dermate beschadigd werden dat de rechter genoodzaakt zag ondertoezichtstelling toe te passen.

Bemoeienis met de thuissituatie

Dit houdt in dat een door de gemeente georganiseerde lokale hulp zich zal bemoeien met de thuissituatie. Dit dient ook enkel en alleen om de opvoeding van het kind te waarborgen en zeker te stellen. Het kind zal periodiek vragen worden gesteld over hoe het gaat en wanneer een kind 12 jaar of ouder is zal de rechter ook om de mening van het kind gaan vragen.

Rechten van het kind
Kinderen hebben veel rechten in Nederland en daar zijn we met z’n allen ook zeer trots op. Dat wij de luxe hebben om in die positie te leven. Maar het kan voor een gezin ook destructief zijn wanneer er een ondertoezichtstelling wordt toegepast. Een scheiding kan veel vervelende emoties oproepen die vaker dan niet onbedoeld geuit worden naar de buitenwereld.

Professionele hulp 

Het is dan ook niet prettig om te weten dat kinderen hier zoveel schade aan kunnen ondervinden. Daarom worden ouders die zichtbare moeite hebben met de scheiding geadviseerd om professionele hulp en ondersteuning te vinden bij de scheiding zodat het ook voor de omgeving zo prettig mogelijk kan blijven verlopen. Om de kinderen ervoor te behoeden.