Wie kan een verzoek tot echtscheiding indienen?


Wie kan een verzoek tot echtscheiding indienen?

Wie kan een verzoek tot echtscheiding indienen?
Stel, u kiest er uiteindelijk voor om een echtscheiding aan te vragen. U hebt lang en breed zitten twijfelen over uw beslissing en bent uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat u niet langer door wilt met uw partner. Dit kan een hevige beslissing zijn die een enorme impact maakt op u en meerdere levens in uw directe omgeving.

Er zijn enkele stappen die u moet doorlopen alvorens u een scheiding officieel kunt maken.

  1. De eerste is het aanvragen van een echtscheiding. Deze kan zowel door u als door uw partner worden aangevraagd maar dit moet altijd via een advocaat gebeuren.
  2. De advocaat zal vervolgens het verzoek tot een echtscheiding in dienen bij de rechter.  De rechter zal vervolgens in een zitting de scheiding officieel maken.
  3. Wanneer en in welk tempo dit gebeurt is natuurlijk ook deels afhankelijk van uw partner. Mocht deze het niet eens zijn met de scheiding en een eigen advocaat inschakelen, dan kan het nog best wat tijd in beslag nemen.
  4. Dient u beiden een gezamenlijk verzoek in, dan zal het vrij spoedig verlopen.

Extra voorzieningen
Een ander verzoek wat u direct kunt indienen met een verzoek om echtscheiding is die om een nevenvoorziening. Deze voorziening heeft betrekking tot de omgang met kinderen en dergelijken. Ook hierbij wordt geadviseerd om afspraken te maken met uw partner zodat het zo spoedig mogelijk kan verlopen.

Twee verschillende zittingen

Wanneer u er namelijk niet samen uit komt kan het nog wel eens goed gebeuren dat de scheiding tijd en moeite in beslag gaat nemen. Om te beginnen zal de rechter beide verzoeken in twee verschillende zittingen behandelen. Dit omdat beide zaken even net wat meer aandacht verdienen.