Wie mag er in het huis blijven wonen?


Wie mag er in het huis blijven wonen?

Scheiden, er komt veel bij kijken
Wanneer een scheiding in werking gaat is er vaak nog één en ander te verdelen onderling. Dit heeft niet alleen betrekking tot financiële tegoeden maar ook tot bezittingen. Het kan namelijk nog eens goed zijn dat u gedurende het huwelijk veel gezamenlijke aankopen hebt gedaan. Dit gaat zo ver als van een wasmand tot het eigenlijke huis waar u in woont.

Verdeling van de spullen

Wanneer een scheiding eenmaal plaats vindt is er natuurlijk een hoop pijn, frustratie, verdriet of zelfs woede in het spel. Toch moet er nog van alles verdeeld worden voordat beide ex-partners daadwerkelijk aan het verwerkingsproces kunnen beginnen. Een belangrijk punt hierbij is uiteraard de woning.

De spullen worden in veel scheidingen netjes verdeeld tussen de twee partners. Het blijkt vaak heel wat moeilijker om te bepalen wie er in de woning blijft. Om hierbij te helpen wordt er een akte van verdeling opgesteld door de notaris. Een voorlopig woonrecht wordt hierbij van kracht met betrekking tot de woning.

Wie krijgt de woning? 
Wanneer beide partijen er niet uit kunnen komen wie er in de woning blijft, zal een advocaat en in het verlengde daarvan een rechter, bepalen wie er tijdelijk in de woning blijft wonen. Tijdens deze periode kan vervolgens beter en kalmer gecommuniceerd worden over wie uiteindelijk de woning zal krijgen. Belangrijk punt hierbij is de financiële situatie.

De financiële situatie weegt mee

Wanneer u bijvoorbeeld zelf graag in de woning blijft maar uw financiële situatie staat dit niet toe, dan zal de rechter er bijvoorbeeld op kunnen toezien dat u uit het huis wordt geplaatst. U krijgt dan een tijdelijk onderkomen toegewezen maar kunt wel aanspraak maken op een redelijke vergoeding. Deze vergoeding wordt vaak vastgesteld aan de hand van een eventuele overwaarde van de woning. Toch probeert men de ex-partners zoveel mogelijk richting een kalme en zelfstandige oplossing te duwen. Dit voorkomt later gerommel namelijk.