Belasting


Belasting

De belasting bij een scheiding
Een scheiding heeft ook invloed op de inkomstenbelasting die je moet betalen. De aangifte voor een het jaar waarin de scheiding wordt bekrachtigd moet goed worden ingevuld. Het is aan jezelf om te bepalen of je in het jaar van de scheiding als fiscaal partner wordt gezien van je voormalig partner of dat je het gehele jaar juist niet als fiscaal partner wordt gezien. Dat kan van invloed zijn als in datzelfde jaar ook het huis wordt verkocht. Oplettendheid is zeer zeker geboden in een dergelijke situatie.

De eigen woning
De renteaftrek van een eigen woning houdt niet direct op na het verlaten van de eigen woning. Je kunt het recht op renteaftrek nog twee jaar behouden. Het is zelfs zo dat ook als je direct een andere woning koopt je de hypotheekrente van beide woningen mag aftrekken. Deze aftrek van de oorspronkelijke woning is wel afhankelijk van de mate waarin je mede-eigenaar was van die oorspronkelijke woning.

Heffingskortingen
Na een scheiding kan het zijn dat je recht krijgt op heffingskortingen zoals inkomensafhankelijke combinatiekorting en alleenstaandeouderkorting. Die laatste wordt per 1 januari 2015 verrekend in het kindgebondenbudget. Uiteraard zijn deze kortingen alleen van toepassing indien er sprake is van kinderen onder de 18 jaar uit het huwelijk. Ook is een eventueel co-ouderschap van invloed op de toewijzing van deze kortingen.

Alimentatie en de aangifte
Te betalen alimentatie is aftrekbaar in de aangifte inkomstenbelasting. Dat geldt voor zowel partneralimentatie als voor kinderalimentatie. Deze worden gezien als aftrekposten en kun je een belastingvoordeel opleveren. Aan de andere kant zal de partij die de alimentatie ontvangt dit ook moeten opgeven in de aangifte inkomstenbelasting. Ook als een van beide ex-partners blijft wonen in de woning die ook deels eigendom is van de andere ex-partner zal dit terugkomen in de belastingaangifte.

Bekijk ook de volgende pagina’s over de kosten