Hoe kan ik mijn geregistreerd partnerschap ontbinden?


Hoe kan ik mijn geregistreerd partnerschap ontbinden?

Geregistreerd partnerschap
Trouwen kan in heel veel verschillende vormen. geregistreerd partnerschap is één daarvan. In dit geval trouwt u niet volgens de weet maar laat u wel op eenzelfde wijze vastleggen dat u samen woont en als een gezamenlijk huishouden kan worden beschouwd. Wanneer u echter besluit dat de relatie niet langer voort gezet kan worden, kunt u overgaan tot scheiden.

Geregistreerd partnerschap ontbinden 

In dit geval noemt men dat het geregistreerd partnerschap ontbinden. Als u het met elkaar eens bent en geen kinderen heeft, kunt u dat gemakkelijk buiten de rechter om laten doen. Mocht u echter wel minderjarige kinderen hebben of wilt slechts één van u het laten ontbinden, dan kan dat enkel via de rechter. De wetten hiertoe zijn strikt en dus is het advies om u zich daar dan ook aan te houden. Omdat u in de ogen van de wet net zo beschouwd wordt als een getrouwd stel zult u ook vergelijkbare wegen af moeten leggen om het te beëindigen.

Uit elkaar
Voor het beëindigen van een geregistreerd partnerschap zonder rechter is een advocaat of notaris noodzakelijk. Deze maakt samen met u een overeenkomst op waarin de beëindiging wordt bekrachtigt. Ook maakt u hierin afspraken over hoe de partneralimentatie en het pensioen worden geregeld.

Vergelijkbaar als echtscheiding 

Mocht u echter kinderen hebben, dan zult u de beëindiging  via de rechter moeten doen. Dan begint de procedure met een verzoekschrift dat uw advocaat naar de rechter zal sturen. Hier moet ook het ouderschapsplan in zijn opgenomen. Het is dus een vergelijkbare procedure als wanneer u een echtscheiding zou hebben.

Het verzoekschrift

Het verzoekschrift kan alleen of samen met uw partner worden ingediend. Wanneer er een eenzijdig verzoek heeft plaats gevonden zorgt uw advocaat ervoor dat de partner in kwestie binnen veertien dagen na indiening bij de rechtbank een kopie heeft ontvangen.