Wanneer heb ik akte van verdeling nodig?


Wanneer heb ik akte van verdeling nodig?

Wanneer heb ik akte van verdeling nodig?
Na een scheiding behoren spullen verdeeld te worden en om deze zo eerlijk en goedmoedig te laten verlopen is een akte van verdeling uiterst handig. Een akte van verdeling bepaalt wie wat krijgt na een echtscheiding. Op deze eerlijke manier worden bezittingen zoals meubelstukken, auto’s en eventueel zelfs het huis op één naam gezet. Let op, een akte van verdeling heeft dus enkel en alleen betrekking tot de spullen van het koppel.

De meeste ex-partners gaat dit goed af, omdat er tijdens het huwelijk al goed en wel is besloten wat van wie is en hoe men dit wilt verdelen. Beslissen wie er in het huis blijft wonen dat ooit van hen samen was, blijkt vaak wat ongemakkelijk.

Alle waarden van belang
Een notaris stelt een akte van verdeling op. Ook wanneer men in gemeenschap van goederen is getrouwd, dient de akte te worden opgesteld. Deze is altijd van toepassingen wanneer bezittingen op beider namen stonden. Wanneer het huis gewoon verkocht moet worden is er ook geen akte voor nodig.

De notaris gaat na 

De notaris zal in het geval van de noodzakelijkheid van een akte kijken naar wie wat wanneer heeft aangeschaft. Ook zal de waarde van de spullen bepaald worden en zal alles zo verdeeld zijn dat iedereen evenveel krijgt. Let op, de waarde hierbij heeft enkel en alleen betrekking tot de financiële waarde. Emotionele waarde kan meegenomen worden in de akte van verdeling maar enkel wanneer dit wordt aangekaart door één van de deelnemende partijen.