Erfrecht


Erfrecht

Wat is het erfrecht?
Een erfrecht is aanwijsbaar en bepaalt wie wat ontvangt nadat de persoon in kwestie overlijdt. Wanneer men een erfenis verkrijgt noemen we dat vererving. Er zijn verschillende manieren waarop men iets kan vererven, de meest voorkomende daarvan is die in de vorm van langstlevende testamenten. Zulke testamenten zijn opgesteld om de erfenis toe te wijzen aan degene die het langst leeft en worden ook ter bescherming van die echtgenoot die het langst leeft opgesteld. Er kan ook vererving optreden zonder testament. Wanneer dit het geval is, heeft de overledenen dus geen wettelijke erfgenamen. De wet zal in dat geval bepalen wie de erfgenamen zijn. Hierbij wordt gekeken naar persoonlijke relaties, bloedverwanten, familieleden en hoe deze bij leven van de overledene zich positioneerden in diens bestaan.

Andere verervingen
Een andere vererving is die van de wettelijke verdeling bij de partner. Bij overlijden krijgt de langstlevende automatisch alle bezittingen (en schulden) van de overledene. De kinderen krijgen in dit geval slechts een vordering. Kinderen hebben dan ook een speciale positie in het erfrecht. Zo hebben zij altijd recht op een bepaald deel van de erfenis van hun ouders. Het maakt daarvoor niet uit wat de relatie van de kinderen met de ouders is. Soms komt het ook voor dat mensen met de Nederlandse nationaliteit in het buitenland wonen. Dan is er sprake van andere regelgeving, omdat de spullen en bezittingen die daar staan onder het belastingmodel van het betreffende land vallen. Zorg dat u zichzelf daar altijd over informeert.