Belastingaangifte doen: met een koophuis


Er komt een moment dat u voor het eerst uw eigen belastingaangifte doet. Dat is het jaar nádat u het verzoek om te scheiden of het verzoek om het partnerschap te beëindigen, hebt ingediend én niet meer op hetzelfde adres staat ingeschreven. Als u samenwoonde is dat het jaar nádat u niet meer op hetzelfde adres staat ingeschreven bij de gemeente. Vooral de vraag in de aangifte over uw koophuis is vaak lastig. Zeker als u allebei nog eigenaar bent. Want: wie van u beiden vult wat in?

We zetten alleen de veel voorkomende situaties bij een koophuis voor u op een rij:

U bent volledig eigenaar, maar u woont er niet zelf

Bent u het hele jaar volledig eigenaar van het huis, maar woont uw ex in uw huis? Dan moet u een bedrag in uw belastingaangifte bij uw inkomen optellen. Dit heet het ‘eigenwoningforfait’. Het bedrag dat u moet optellen is afhankelijk van de WOZ-waarde van het huis. Betaalt uw ex geen huur aan u? Dan mag u het ‘eigenwoningforfait’ op uw belastingaangifte als ‘betaalde alimentatie’ aftrekken. Als uw ex wel huur aan u betaalt, dan mag u dit bedrag niet aftrekken.

Als u de volledige hypotheekrente betaalt, dan kunt u deze voor 100% aftrekken.

U bent allebei eigenaar en u bent blijven wonen

Bent u allebei eigenaar van het huis? Dan moet u in uw belastingaangifte een bedrag bij uw inkomen optellen. Dit heet het ‘eigenwoningforfait’. Het bedrag dat u moet optellen is afhankelijk van de WOZ-waarde van het huis. U telt 50% van het bedrag van ‘eigenwoningforfait’ op bij uw inkomen. Omdat u in het huis woont, moet u daarnaast ook 50% van eigenwoningforfait aangeven als ‘ontvangen alimentatie’. Tenzij u huur betaalt aan uw ex. Dan hoeft u dit niet aan te geven.

Betaalt u alle hypotheekrente? Dan mag u toch maar 50% van deze hypotheekrente aftrekken, omdat u allebei eigenaar van het huis bent. Betaalt u hypotheekrente voor uw ex-partner omdat u verplicht bent of afgesproken hebt om hem of haar  te onderhouden? Dan mag u die rente aftrekken als betaalde alimentatie.

Let op: soms is de eigendomsverhouding anders. In die situaties mag u de hypotheekrente aftrekken die u hebt betaald voor het deel dat u eigenaar bent van de woning.

U bent allebei eigenaar en u woont niet meer in het huis

Bent u allebei eigenaar van het huis? Dan moet u allebei in uw belastingaangifte een bedrag bij uw inkomen optellen. Dit heet het ‘eigenwoningforfait’. Het bedrag dat u moet optellen is afhankelijk van de WOZ-waarde van het huis. U geeft 50% aan van het bedrag van ‘eigenwoningforfait’. Omdat u niet in het huis woont, mag u daarnaast ook 50% van eigenwoningforfait aftrekken als betaalde alimentatie.

Hebt u ook hypotheekrente betaald? Omdat u allebei eigenaar van het huis bent, mag u 50% van de hypotheekrente aftrekken. Betaalt u hypotheekrente voor uw ex-partner omdat u verplicht bent of afgesproken hebt om hem of haar  te onderhouden? Dan mag u die rente aftrekken als betaalde alimentatie.

Let op: soms is de eigendomsverhouding anders. In die situaties mag u de hypotheekrente aftrekken die u hebt betaald voor het deel dat u eigenaar bent van het huis.

U bent volledig eigenaar geworden

Bent u het hele jaar volledig eigenaar van het huis? Dan moet u in uw belastingaangifte een bedrag bij uw inkomen optellen. Dit heet het ‘eigenwoningforfait’. Het bedrag dat u moet optellen is afhankelijk van de WOZ-waarde van het huis. Als u de volledige hypotheekrente betaalt, dan mag u deze voor 100% aftrekken.

Geldt voor u een andere situatie? Dan is het is verstandig om daarbij advies te vragen aan een financieel adviseur.