Beschikking echtscheiding


Beschikking echtscheiding

Als je gaat scheiden moet je naar de rechter. Die doet een uitspraak en daarna heeft de advocaat een beschikking van die uitspraak. Die wordt ingeleverd bij de gemeente waar je huwelijk is gesloten en de ambtenaar van de burgerlijke stand wordt gevraagd om de echtscheiding op te nemen in de registers. De datum waarop de beschikking wordt ingeschreven is ook de datum waarop je huwelijk officieel wordt ontboden.

Waar moet je rekening mee houden
De beschikking is niet voor altijd geldig. Zodra de rechter uitspraak heeft gedaan, moet de beschikking binnen zes maanden worden ingediend bij de gemeente, naders wordt het huwelijk niet ontbonden. De scheiding wordt ook genoteerd op de huwelijksakte. Deze kun je via de gemeente altijd aanvragen. De huwelijksakte met de aantekening van de scheiding is ook het officiële bewijs dat de scheiding rond is.

Hoe lang duurt het
In principe kan een scheiding binnen een jaar rond zijn. De uitspraak van de rechter laat gemiddeld zo’n drie maanden op zich wachten en dan is er nog een half jaar de tijd om de beschikking bij de gemeente in te dienen. Daarnaast moeten er ook nog allemaal andere zaken geregeld worden. Hoe snel dat allemaal gaat is geheel afhankelijk van de wijze waarop jij en je ex-partner in het proces staan.

Voorlopige voorziening
Het kan dus voorkomen dat jij en je partner het niet eens kunnen worden. In dat geval doet de rechter een andere uitspraak, in de vorm van een voorlopige voorziening. Die gaat gericht alleen over de zaken waarover jullie het niet eens worden. Een voorlopige voorziening kun je ook aanvragen via je advocaat. Dit kun je ook doen voordat je de scheiding aanvraagt, maar zodra de voorlopige voorziening is afgegeven heb je nog maar vier weken om alsnog de scheiding in te dienen. Anders raakt de voorziening haar geldigheid kwijt.