Wat kan ik doen als mijn ex-partner de alimentatie niet betaalt?


Wat kan ik doen als mijn ex-partner de alimentatie niet betaalt?

Wat kan ik doen als mijn ex-partner de alimentatie niet betaalt?
In praktijk is er vrijwel altijd sprake van recht op partner- en/of kinderalimentatie. Stel, u bent de ontvanger en uw ex-partner de betaler. In dit geval is de ex-partner altijd verplicht u te betalen. Het is dan ook essentieel dat u de alimentatie afspraken opneemt in de echtscheidingsconvenant, welke vervolgens rechtsgeldig kan worden verklaart door de rechter.

Doordat ze dan zijn bekrachtigd door de rechter zijn ze afdwingbaar. Dit betekent dat uw ex-partner het bij wet verplicht is om u de alimentatie te betalen. Toch hoort men geregeld nog zeer vervelende verhalen waar de ex-partner alsnog weigert om de alimentatie te betalen of de jaarlijkse indexering van de alimentatie niet toe te passen.

Vervelende gevolgen
Het meest voor de hand liggende is uw partner schriftelijk in gebreke stellen. Dat betekent dat u via een incassobureau het bedrag kunt afdwingen en in het ergste geval zelfs een deurwaarder kunt inschakelen. Mocht uw ex-partner in een dergelijk geval nog steeds weigeren om te betalen dan is er altijd nog de optie om een rechter in te schakelen en te laten beslissen over de zaak.

LBIO

Let u wel erop dat hiervoor een advocaat nodig en dat tegenover elkaar staan in de rechtszaal voor weinigen een plezierige zaak is. U kunt ook een beroep doen op het LBIO dat gratis voor u werkt als u geld tegoed heeft. Er zijn veel verschillende manieren om als ex-partner actie te ondernemen wanneer uw ex weigert de alimentatie te betalen.

Onderneem tijdig actie

Er zijn weinig dingen zo vervelend wanneer serieuze afspraken niet nagekomen worden, zeker wanneer deze al niet in een erg plezierige context zijn gemaakt. Wacht daarom niet te lang om actie te ondernemen als zoiets zich voordoet!