Mijn ex-partner gaat emigreren en wil de kinderen meenemen?


Mijn ex-partner gaat emigreren en wil de kinderen meenemen?

Denken aan de kinderen bij een echtscheiding
Kinderen van gescheiden ouders zijn vaak de dupe van een echtscheiding. Zij worden, zeker op minderjarige leeftijd, onderworpen aan de beslissingen van de ouders die op zo’n moment vaker dan niet vanuit persoonlijke en emotionele overwegingen worden gemaakt.

Ouder verhuist naar het buitenland

Een van de gevolgen hiervan kan zijn dat een kind plots ver bij de andere ouder vandaan verhuist. In sommige gevallen wil de ex-partner zelfs zover gaan om te emigreren. Dit is vaak het geval bij immigranten waarbij één van de twee partijen terug verlangt naar het land van herkomst of wanneer één van de partijen een nieuwe relatie krijgt met iemand uit een ander land en besluit daarheen te verhuizen. Echter, dit kan de andere ouder in een lastig pakket brengen. Immers, hoe bepaalt men nu wie het kind neemt? De Raad van Kinderbescherming heeft hiertoe enkele wetten en regels op een rijtje gezet.

Niet zonder toestemming
Allereerst, wanneer ouders scheiden behouden zij het gezamenlijk ouderlijk gezag. Dit wil zeggen dat grote beslissingen zoals emigratie niet zomaar mogelijk zijn zonder toestemming van beide partijen. Eventueel kan hierbij een bemiddelaar worden ingeschakeld, mits u beide vertrouwen heeft in deze derde neutrale partij.

Het kan als de ouder de algehele ouderlijk gezag uitoefent

Wanneer deze optie geen resultaat biedt kan er een advocaat worden ingeschakeld. Wanneer een ex-partner echter alleen het ouderlijk gezag uitoefent is hij of zij wel gerechtigd om de kinderen mee te nemen naar het buitenland. In dat geval kunt u, als er een omgangsregeling is opgesteld, via de rechter een plan op stellen waarmee de kinderen bijvoorbeeld in de vakanties nog langs komen.

Vader heeft toestemming van moeder nodig 

Er is ook een laatste uitzondering, namelijk wanneer de rechter heeft bepaald dat de kinderen verblijven bij de vader. In zo’n geval kan de vader niet zonder toestemming van de moeder de kinderen meenemen naar het buitenland. De wet doet er alles aan om de belangen van het kind te behartigen.