Algemene ouderdomswet


Algemene ouderdomswet

Wat is de AOW?
We kennen de afkorting allemaal. Er is eigenlijk iedere kabinetsperiode wel iets nieuws om te doen en als ze de fut nog in zich hadden dan trokken alle senioren de straat op om een hoger tarief te eisen. Zeker nu de crisis net een beetje uit de lucht is lijkt de boel een beetje op te klaren maar de werkende Nederlander heeft het zwaarste traject nog niet eens afgelegd. Het klinkt een beetje als doem denken, nu dat deze zinnen misschien aan je voorbij schieten maar de AOW is absoluut niet iets wat je even opzij schuift of even wegcijfert. Voor veel mensen maakt het een enorm verschil. AOW is de afkorting die staat voor Algemene Ouderdomswet.

Het is een basispensioen van de Rijksoverheid waar iedereen recht op heeft die in Nederland heeft gewoond of gewerkt. U ontvangt de AOW van de SVB, oftewel de Sociale Verzekeringsbank. Deze AOW ontvangt u van uw AOW-leeftijd uw overlijden. De kosten hiervan zijn aldoor stijgend, waardoor de Rijksoverheid stappen moet nemen om deze betaalbaar te houden. Een van deze, veelal omstreden, regelingen is door de AOW-leeftijd in delen omhoog te zetten.

Beperkingen voor onszelf
Voor veel mensen is dit een lastig gegeven. Zij voelen zich beperkt in wat zij kunnen doen en hebben het idee dat zij te lang en te hard door moeten werken. De reden van deze irritatie is vaak doordat deze mensen zelf hebben gezien hoe ouders en ouderen al veel eerder konden stoppen met werken. Waar men twintig jaar geleden nog met alle rust rond hun vijftigste kon stoppen, werkt men momenteel tot hun 67ste al door. Dit is voor veel mensen een kwalijk iets, omdat veel mensen nu eenmaal rond die leeftijd al behoorlijk last hebben van ouderdomskwaaltjes. Hoe dan ook, het is een bittere pil voor velen die we toch zullen moeten slikken.

De AOW leeftijd zal naar verwachting blijven stijgen door de vergrijzing. De jongeren van nu moeten naar verwachting jaren langer doorwerken dan de huidige AOW leeftijd van 67 jaar.