Alimentatie afkopen


Alimentatie afkopen

bana3

Alimentatie afkopen
Alimentatie is een doorlopende tegemoetkoming is kosten voor levensonderhoud van de ene ex-partner richting de andere ex-partner. Er kan ook worden gekozen voor afkoop van de alimentatieplicht. Dan betaalt de alimentatiebetalende partner ineens een bedrag waarbij dan wordt afgezien van de alimentatieplicht. Een andere optie is dat er na de scheiding een schuld overblijft. Als een van de ex-partners deze schuld op zich neemt kan dat worden gezien als afkoop van de partneralimentatie.

De overbedeling als afkoop
Bij een scheiding wordt alles verdeeld. Uiteraard de financiële middelen maar ook de inboedel en andere zaken die aanwezig zijn binnen het huwelijk. Als een van beide partners toestaat dat de andere partner de gehele inboedel toegewezen krijgt kan deze partner afzien van partneralimentatie. Hetzelfde geldt voor een levensverzekering of bijvoorbeeld de overwaarde van een woning. Deze afspraken moeten wel worden vastgelegd.

Is afkopen van alimentatie verstandig?
Als je er voor kiest om na de scheiding direct financieel afhankelijk van elkaar te willen zijn kan afkoop een goede oplossing zijn. Er zijn zelfs diverse belastingvoordelen te verkrijgen bij het toepassen van deze constructie. Helaas zijn er ook nadelen verbonden aan een afkoop van alimentatie. De alimentatieontvanger moet wel beseffen dat het na de gemaakte afspraken over afkoop niet meer mogelijk is om alsnog alimentatie te vragen. De andere kant op is natuurlijk ook van toepassing. Indien de alimentatieontvanger na een aantal jaren geen recht meer zou hebben op alimentatie is die alimentatie wel betaald en niet meer terug te vorderen.

Afkoop alimentatie en bijstand
Mocht het gebeuren dat de alimentatieontvanger een bijstandsuitkering aanvraagt dan kan de gemeente die de uitkering moet toekennen alsnog alimentatie verhalen op de alimentatiebetaler ondanks de afspraken over de afkoop van de alimentatie.

Geen afkoop bij kinderalimentatie
Bij kinderalimentatie is geen afkoop mogelijk. Het is simpelweg wettelijk niet toegestaan. Dit is om de continuïteit van de kosten voor levensonderhoud van kinderen te beschermen.

Veel gestelde vragen:

Bekijk ook de volgende alimentatie pagina’s