Wat gebeurt er als mijn ex komt te overlijden?


Wat gebeurt er als mijn ex komt te overlijden?

Wat gebeurt er als mijn ex komt te overlijden?
Een scheiding kan op veel momenten in uw leven voorkomen, zowel vroeg als laat in het huwelijk. De gevolgen zijn echter voor altijd, en zullen dus ook nog van toepassing zijn wanneer uw ex-partner bijvoorbeeld komt te overlijden. Wanneer dit gebeurt zal dit op verschillende zaken effect hebben. Om te beginnen heeft het uiteraard een direct effect op de zorg van uw kind.

U draagt de volledige zorg over de kinderen 

U zult het ouderlijk gezag krijgen en u zult ook volledige zorg moeten gaan dragen voor het kind. Niet langer zult u een financiële bijdrage ontvangen van uw ex-partner, maar u kunt wellicht aanspraak maken op het kindgebonden budget om dit te laten verhogen. Om dit te doen moet u contact opnemen met de Belastingdienst welke vervolgens zal bepalen of u wel of niet recht hebt om een verhoging van het kindgebonden budget. Een van de maatstaven is hier bijvoorbeeld wat uzelf verdient.

Gevolgen op het pensioen 
Een ander gevolg wat u direct zult merken is dat van het pensioenfonds. Na het overlijden van uw ex-partner gaan diens pensioenafspraken namelijk terug naar degene die ze heeft afgestaan. Stel, u heeft na uw scheiding getekend voor het afstaan van uw recht op de helft van het pensioen, dan krijgt u deze rechten terug. Als er tijdens de scheiding conversie is toegepast stoppen de uitkeringen aan de overleden ex en behoudt u hetzelfde pensioen.

Nabestaandenpensioen

Een ander mogelijk gevolg met betrekking tot het pensioen kan bijvoorbeeld zijn wanneer uw ex-partner een ouderdomspensioen heeft opgebouwd. Deze stopt dan ook voor uzelf wanneer uw ex-partner overlijdt. Mogelijk heeft u dan wel recht op een bijzonder nabestaandenpensioen. De voorwaarden hiervoor zijn echter dat er sprake moet zijn van een echtscheiding (dus geen scheiding van tafel en bed) en dat het nabestaandenpensioen een pensioen op opbouwbasis is. Zorg dus dat u goed weet hoe dit geregeld is tijdens.