Partnerschap alimentatie


Partnerschap alimentatie

891203658732456

Partnerschap en alimentatie
Na een relatie en dus het samenwonen moeten er afspraken worden gemaakt over de wederzijdse financiële ondersteuning. Tenzij er sprake is geweest van samenwonen zonder contract en zonder kinderen is deze eis niet van toepassing.

De wetgever heeft hiermee aangegeven dat partners voor elk ander verantwoordelijk blijven na een relatie. Ook als er kinderen zijn voortgekomen uit de relatie zullen beide voormalige partners deze verantwoordelijkheid moeten blijven dragen.

Duur van alimentatie
De duur van de alimentatie hangt af van de duur van het huwelijk en of er kinderen zijn voortgekomen uit het huwelijk. Heeft het huwelijk korter dan vijf jaar geduurd en zijn er geen kinderen uit dit huwelijk voortgekomen dan is de duur van de partneralimentatie net zo lang als de duur van het huwelijk.

In vrijwel alle andere gevallen duurt de alimentatieplicht 12 jaar. Ex-partners kunnen ook onderling afspreken om de duur van de alimentatie te beperken of om zelfs helemaal af te zien van alimentatie. Dat kan bij alimentatie tussen partners maar dat is niet mogelijk voor kinderalimentatie.

Wel alimentatie terwijl afspraken anders waren
Een gescheiden stel kan partneralimentatie en dat vastleggen in een convenant. Dat zal geen problemen geven tenzij een van beide partners in een bijstandssituatie terecht komt. De uitkerende instantie, meestal een gemeente, kan dat de uitkering korten. Dit gedeelte zal dan alsnog door de andere partner moeten worden betaald. Dit is in de wet vastgelegd en gaat dus boven de afspraken gemaakt in het convenant.

Het LBIO en alimentatie
De betaling van alimentatie gaat rechtstreeks van de ene partner naar de andere partner op basis van de afspraken of van de regelgeving. Als de betalende partner echter zijn of haar plicht verzaakt zal het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen de invordering overnemen.  Deze overheidsinstantie heeft alle middelen om de betalingen af te dwingen. Hieraan zijn uiteraard ook kosten verbonden.

Veel gestelde vragen:

 

Bekijk ook de volgende pagina’s over partnerschap