Ontheffing ouderlijke macht


Ontheffing ouderlijke macht

Ontheffing ouderlijke macht na scheiding
Bij een scheiding waar kinderen bij betrokken zijn, is de voogdijregeling een van de belangrijkste zaken. Meestal wordt de voogdij gedeeld en blijven de kinderen wisselend bij de ene ouder en dan bij de andere. Als je uit elkaar gaat omdat je vindt dat je ex-partner geen geschikte ouder is, dan kun je ervoor zorgen dat jij de volledige voogdij krijgt. Daarnaast kan je ex-partner een ontheffing krijgen in de ouderlijke macht.

Hoe werkt het
Eerst is het belangrijk om te realiseren dat een ontheffing er niet zomaar komt. Er moet echt worden aangetoond dat de ouder in kwestie niet geschikt is om een kind op te voeden. Zo kunnen er problemen zijn omtrent een verslaving. In dat geval wordt er een melding gedaan bij Bureau Jeugdzorg. Zij kijken vervolgens hoe de situatie eraan toe is en kunnen dan een verzoek tot ontheffing vragen.

Ontheffing is tijdelijk
Een ontheffing in de ouderlijke macht is tijdelijk. De persoon in kwestie moet zich eerst gaan verbeteren voordat de zorg van de kinderen weer gedeeld kan gaan worden. Als de kinderen in die periode meerderjarig worden, dan blijft de ontheffing eigenlijk staan, omdat de ouderlijke macht automatisch bij die leeftijd ophoudt.

Pleeggezin
Bureau Jeugdzorg zal altijd kijken in welke situatie het kind het veiligst kan opgroeien. Er kan dus ook gekeken worden naar de optie om het kind in een pleeggezin te plaatsen. Dit hoeft meestal dus niet als de scheiding rond is en jij de voogdij kunt krijgen. In dat geval blijft je ex-partner nog wel betrokken bij de ontwikkelingen van het kind, maar heeft hij of zij officieel niets meer te zeggen.

Als er dus sprake is van een onveilige situatie in huis, dan is het verstandiger om een scheiding aan te vragen zodat de kinderen thuis kunnen blijven wonen. Dan hoeven de kinderen niet naar een pleeggezin omdat de ouder waarmee het slecht gaat nog onderdeel is van het gezin.