Huwelijkse voorwaarden


Huwelijkse voorwaarden

89017321856096321871236

Wat zijn de huwelijkse voorwaarden?
Wanneer mensen besluiten met elkaar te trouwen zijn er twee mogelijkheden. Twee vormen als het ware waaronder getrouwd kan worden. Zo kan men trouwen in gemeenschap van goederen. Dit wil zeggen dat men beiden evenveel zeggenschap en eigendomsrechten verkrijgt over de goederen en middelen die iedere individu het huwelijk mee inneemt.

Een gevolg hiervan is dat, bij scheiding, alle middelen en bezittingen eerlijk verdeeld behoren te worden. U bent immers beiden even goed eigenaar van deze spullen. Dit geldt ook voor schulden en andere lopende lastenposten.

Wat u echter ook kunt doen is trouwen met huwelijkse voorwaarden. Dit zijn afspraken, schriftelijk vastgelegd en ondertekent door beide partijen, waarin duidelijk wordt wat van wie is en wat men besluit te delen met elkaar. Er zijn een aantal voorbeelden of redenen waarom het juist handig kan zijn om te trouwen onder huwelijkse voorwaarden, waarvan er nu aantal benoemt en beschreven zullen worden.

Wees slim
Allereerst kan het slim zijn wanneer er een grote financiële ongelijkheid bestaat tussen de partners. Zo kan er worden voorkomen dat er tijdens of na de scheiding door één van de twee aanspraak kan worden gemaakt op het financiële bezit van een ander. Bijvoorbeeld, de vrouw heeft jarenlang een succesvol bedrijf gehad en daar genoeg vermogen mee vergaard. Het zou in sommige gevallen als oneerlijk kunnen worden ervaren wanneer de man hier dan plots de helft van krijgt.

Een ander voorbeeld is wanneer één van de twee partners een enorme schuld heeft lopen en de andere partner niet bereid is mee te betalen aan het aflossen van deze schuld. Als dat het geval is, dan zijn huwelijkse voorwaarden de uitweg. Het kan men indekken en behoeden voor plotse kosten, eisen of anderszins problemen die tijdens of na de scheiding plots de kop op kunnen steken tussen de twee scheidende partijen.

Bekijk ook de volgende pagina’s over huwelijk